Vești misionare – 13 octombrie 2018

Adventiştii au cântat, preotul a blestemat

Autor Elvis Dumitru

Astăzi sunt pastor pentru că bunicul meu, Gherase Dumitru, un credincios ortodox din satul Răteşti, judeţul Buzău, a apreciat Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
El l-a îndemnat pe tatăl meu, Aurelian:
— Dacă vrei să găseşti vreodată biserica creştină adevărată, atunci să te duci la Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea!
Cuvintele lui au sădit în sufletul tatălui meu dorinţa de a cunoaşte Biserica Adventistă şi de a se boteza. Şi, tot datorită lui, am avut şansa să cresc într-o familie adventistă. Astăzi, eu şi fratele meu suntem pastori adventişti.
Dar cum a ajuns tatăl meu să-i cunoască pe adventişti?
Totul s-a petrecut în anii 1960. La data aceea, în satul meu natal trăiau circa opt adventişti. Autorităţile comuniste au dispus arestarea lor cu scopul de a combate religia. Adventiştii au fost transportaţi la închisoare cu căruţa.

Pe drum, în zgâlţâitul căruţei, au început să cânte imnuri. Căruţaşul a ascultat uimit cuvintele lor frumoase despre Isus şi despre dragostea Lui şi şi-a spus în gând: Cum pot adventiştii ăştia să cânte atât de fericiţi când merg la închisoare?
O săptămână mai târziu, căruţaşul a fost solicitat să-l transporte pe preotul satului la biserică. Căruţa a trecut la un moment dat printr‐un şanţ şi s-a zdruncinat, iar preotul a început să blesteme înfuriat.

Căruţaşul l-a ascultat înlemnit şi şi-a spus: Cum de-L blestemă preotul pe Dumnezeu pentru că se zdruncină căruţa? Şi cum de adventiştii cântau atât de frumos despre Isus în drum spre închisoare?

Profund marcat de aceste două incidente, căruţaşul a decis să se intereseze cine sunt şi ce cred adventiştii. După un timp, s-a botezat. Căruţaşul era bun prieten cu tatăl meu.
Răteşti este un sat mic, dar cu o puternică prezenţă adventistă, de aproximativ patruzeci de membri.
De multe ori ne gândim că oamenii nu remarcă ce facem noi, când, de fapt, ei ne observă îndeaproape. Adventiştii arestaţi n-au ştiut în ziua aceea cu câtă mirare i-a ascultat căruţaşul şi n-au bănuit că, prin credincioşia lor, aveau să modeleze două generaţii de adventişti din familia mea!

Elvis Dumitru are 26 de ani şi este pastor asistent la Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Cuza Vodă din Bucureşti.


Părerea mea