O de obște a credinței

Fapte 2:44-47; 3:12-26; 4:1-18; 34.35; 5:1-11; 34-39.

Anania și Safira teologic printre noi
Cu evlavie aruncă în biserică noroi
La biserica primară luați aminte, fraților,
O de obște a credinței ni se cere tuturor.

Apostolica vestire să ne fie unic glas
Și genunchi de părtășie în al frângerii popas,
O de obște a credinței printre semeni, pe pământ,
Pâine hristică de pace rumenită-n Duhul Sfânt.

Azi, când pașii către templu freamătă din când în când
Fluturând în fel și chip steagul: „Vine în curând!”,
Încă sunt ologii care mai așteaptă-n praful gros
O de obște a credinței vindecării prin Hristos.

O de obște a credinței, ușă către nou pământ,
Ne așteaptă-n părtășia umplerii cu Duhul Sfânt,
O biserică mireasă, mărturie tuturor
Că Hristos e viu și-aduce al de obștei viitor.

O de obște a credinței să fim iarăși, ca-n Eden,
O biserică-ntregită-n al de obștei sfânt refren:
„Temeți-vă, dați-i slavă, fiți în faptă și cuvânt
O de obște a credinței, cum în cer și pe pământ!”

Cornel Mafteiu
București, 18.07.2018


Părerea mea