Revenirea lui Isus este credința fundamentală care dă sens religiei creștine. Este evenimentul care împlinește toate visurile și speranțele omenirii.

De memorat: Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. Matei 24:27

1. Ziua Domnului va veni

a) 2 Petru 3:10
b) Matei 24:30-31
c) Este Ziua Domnului o veste bună sau una rea?

2. Daniel și cea de-a doua venire a lui Isus

a) Chiar dacă Daniel a avut doar o descoperire limitată cu privire la prima venire a lui Mesia, ce descoperire ne oferă cu privire la întoarcerea în glorie a lui Mesia? Daniel 2:34 – 3, 44 – 45
b) Cum confirmă cuvintele lui Isus din Luca 20:17-18 profeția lui Daniel cu privire la Stânca ce s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini omenești?
c) Ce vrea să spună Isus când spune: „Dacă cineva cade pe acea piatră va fi zdrobit de ea”?

3. Speranță pentru viitorul nostru

a) Ioan 14:1-3 Care ar fi unele dintre motive pentru care inimile noastre ar putea fi tulburate?
b) Tit 2:13 Este întoarcerea lui Hristos speranța noastră binecuvântată sau El însuși este speranța noastră binecuvântată?
c) 2 Timotei 4:6-8 O cunună a neprihănirii va primi fiecare ce va fi iubit întoarcerea Sa

4. Natura întoarcerii lui Hristos

a) Vestea bună
i. Matei 24:27; 30-31
ii. Matei 26:64
iii. Apocalipsa 1:7
iv. Fapte 1:11
b) Vestea rea
i. 2 Tesaloniceni 1:3-10
ii. Apocalipsa 6:14-17
c) Cum este că același eveniment generează răspunsuri diferite între cei care trăiesc în timpul revenirii lui Isus?
d) De ce este apelul lui Isus din Matei 24:44 și mai relevant astăzi față de mai înainte?
e) Cum putem fi siguri că suntem gata pentru întoarcerea lui Isus?

5. Învierea și transformarea din momentul întoarcerii lui Hristos

a) Ioan 5:25-29
b) Ioan 11:20-27
c) 1 Tesaloniceni 4:13-18
d) 1 Corinteni 15:42-44, 53-55
e) Ce asigurare am primit că îi vom recunoaște pe cei dragi care au adormit? Ioan 20:11-16
f) După cine te vei uita în ziua când morții vor fi înviați de către Hristos din mormintele lor?

Biblia și Cartea anului

1 Corinteni 8 – 14
1. De unde știm că ceilalți apostoli și frații Domnului erau căsătoriți?
2. Ce obicei spune Pavel că nu aveau bisericile lui Dumnezeu?
3. Conform celor scrise de Pavel corintenilor, care era cauza bolii, a neputinței și a somnolenței din biserică?
4. În ce situație ar putea crede cei necredincioși că cei din biserică sunt nebuni?
Istoria Mântuirii, cap. 18
5. În ce condiții nu ar fi avut nevoie omul de ritualul circumciziei?


Părerea mea