Sub al veciei curcubeu
Gen. 1-2,3; Ps 115,17; 146,4; Ecls. 9,5.6.10; Dan. 12,2; 1 Coc. 15,16-16; 2 Cor. 11,13-15;
2 Tes. 2,9.10; Iuda 20.21; Apoc. 2,13.24; 12,3.7-9.12.17; 13,1-5.11-17; 20,2.7.10.
 
 
Din Eden și până astăzi, binevoitor,
Șarpele cel vechi, balaurul amăgitor,
Furișat în forme sfinte, luminând pios,
Pune răzvrătirea-n locul jertfei lui Hristos.
 
 
Sub mantaua mincinoasă de profet creștin,
Mulți, în vremea de pe urmă, cu mieros venin,
Spun că sufletul trăiește și după mormânt,
Pângărind Cuvântul Creatorului Cel Sfânt.
 
 
Plin de-ncumetare, spiritismul creștinat,
Chiar Odihna Legii sfinte a crucificat;
Dar oricât își va ascunde gândul răzvrătit,
De Lumina veșniciei va fi nimicit.
 
 
Noi, de-aceea-n îndurarea Celui așteptat,
Sfânt să ne zidim credința-n rugă, necurmat,
Zilnic ancorați în dragostea lui Dumnezeu
Pentru-o viață plină de-al veciei curcubeu.
 
 
 
Cornel Mafteiu
București, 28.05.2018
 

Părerea mea