Amăgirile lui Satana cu privire la sine, la Dumnezeu și la oameni sunt minciuni care trebuie dezvăluite și condamnate ca să putem beneficia de protecția eficientă pe care ne-o oferă Dumnezeu.

De memorat: Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.

1. Marele Înșelător demascat

a) Apocalipsa 2:13, 24
b) Apocalipsa 12:3, 7-9, 12, 17
c) Apocalipsa 20:2, 7, 10
d) Matei 4:1-11
e) Dovada din Scriptură este clară: inamicul este real. Totuși mulți nu cred că el există. De ce?

2. Lucrarea înșelătoare a Satanei

a) 2 Corinteni 11:13-15
b) 2 Tesaloniceni 2:9-10
c) Apocalipsa 12:9, Matei 24:5
d) Apocalipsa 20:10
e) De ce este așa de relevantă astăzi avertizarea lui Hristos din Matei 24:4? (vezi și Matei 24:24)

3. Prima minciună a Satanei

a) Geneza 3:4 (compară cu Geneza 2:17)
b) Această amăgire despre nemurirea sufletului a dăinuit de-a lungul timpului, chiar dacă este clar că este împotriva învățăturilor Cuvântului lui Dumnezeu
c) Ce ne ajută Scripturile să înțelegem despre ce se întâmplă la moarte?
i. Eclesiastul 9:5, 6, 10
ii. Psalmul 115:17
iii. Psalmul 146:4
iv. 1 Corinteni 15:16-18
v. Daniel 12:2
vi. Ioan 11:11-14, 23-24
vii. Ioan 5:27-28
d) Cum explici faptul că persoanele care vorbesc cu cei dragi care sunt decedați și descriu cât de frumos este „de partea cealaltă”?
e) Ce spui despre experiențele din preajma morții?

4. Satana contestă autoritatea lui Dumnezeu în calitate de Creator

a) Geneza 1:1, 26-31
b) Cum este posibil ca Satana, o ființă creată (Ezechiel 28:13), să conteste autoritatea lui Dumnezeu în calitate de Creator?
c) Cum susține o înțelegere a originilor fără Dumnezeu planurile ascunse ale Satanei? Romani 1:20-23
d) De ce Sabatul este un memento așa de important într-o lume în care mulți au renunțat la ideea unui Dumnezeu Creator? Geneza 2:1-3
e) Cum ar trebui abordați prietenii care au fost îndoctrinați cu teoria evoluționismului?

5. Întrebări de discuție

a) Cum putem să stăm fermi la Isus și învățăturile Sale în ciuda conspirației balaurului, fiarei din mare și a fiarei din pământ? Apocalipsa 21:11; 12:17-13:18
b) Cum putem să îi ajutăm și pe alții care sunt înșelați?

Biblia și Cartea anului

Faptele apostolilor 24 – Romani 2
1. Ce lucru fără noimă dorea să evite Festus, în privința lui Pavel?
2. Pe ce mare a plutit în derivă corabia în care se afla Pavel?
3. Cum se numea locul unde l-au întâmpinat frații din Roma pe apostolul Pavel?
4. Cum dovedesc cei dintre neamuri că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor?
Istoria Mântuirii, cap. 14
5. Ce anume nu a uitat Moise niciodată?

 


Părerea mea