Cuvintele rostite de Isus înainte de răstignirea Sa sunt avertizări serioase despre judecată, care se potrivesc timpului sfârșitului și destinul întregii lumi.

De memorat: Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putinţă, chiar și pe cei aleși. Matei 24:24

Profeții cu privire la Sfârșitul timpului

a) De ce Isus ne oferă profeții și povestiri cu privire la Sfârșitul Timpului? Ioan 16:4; Matei 24:4, 25
b) Matei 24:5-14
c) Matei 24:23-27
d) Care este urâciunea pustiirii la care face referire Isus în Matei 24:15 (vezi și Luca 21:20)
e) De ce este răbdarea o caracteristică importantă a poporului lui Dumnezeu din timpurile sfârșitului? Matei 24:13 (vezi și Apocalipsa 14:12)
f) Matei 24:9 (vezi și Apocalipsa 13:11-17)
g) Matei 5:10-12 De ce considerăm ca o onoare să suferim din pricina neprihănirii?

 

Parabole ale lui Isus cu privire la Sfârșitul Timpului

a) Matei 25:1-13 Parabola celor 10 fecioare
i. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din această parabolă a lui Isus, lecție care te va ajuta să te pregătești pentru timpul sfârșitului?
ii. Cum putem evita aceeași greșeală a celor cinci fecioare nechibzuite?
b) Matei 25:14-18 Parabola talanților
i. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din această parabolă a lui Isus, lecție care te va ajuta să te pregătești pentru timpul sfârșitului?
ii. Ar putea acești talanți include atât capacități naturale cât și daruri spirituale?
iii. Ce se întâmplă dacă nu reușim să folosim talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu în timp ce așteptăm întoarcerea lui Isus?
c) Matei 25:31-46
i. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din această parabolă a lui Isus, lecție care te va ajuta să te pregătești pentru timpul sfârșitului?
ii. Nu suntem salvați prin slujirea socială, de ce Isus pune un așa mare accent pe a avea grijă de cei în nevoie?

 

Încurajări pentru Sfârșitul Timpului

a) Ce promisiuni ne oferă Isus pentru a ne încuraja pe măsură ce ne pregătim pentru Sfârșitul Timpului?
i. Ioan 16:33
ii. Matei 10:18-20
iii. Matei 28:20
iv. Alte promisiuni?
b) Cine a fost o sursă de inspirație pentru tine, acum că te pregătești pentru Sfârșitul Timpului?

 

Biblia și Cartea anului

Faptele apostolilor 10 – 16
1. Cine au fost cei care au primit Duhul Sfânt înainte de a fi botezați?
2. Ce prorocie făcută de Agab s-a adeverit?
3. Pe cine au „întărâtat” iudeii ca să-i alunge pe Pavel și Barnaba?
4. Despre care cetate se spune că era o colonie romană?

Istoria Mântuirii, cap. 12
5. Ce efect a avut sfatul rău pe care i l-a dat Rebeca fiului ei Iacov?


Părerea mea