Pentru cei ce vor să știe
Matei 7,24-27; 24; 25; Luca 21,20; Apoc.13,11-17.
Ca pe vremuri ucenicii, întrebăm de revenire.
Domnul prin Scriptură spune cu aceeași claritate:
„Cum au fost, mai fi-vor încă vremuri de răstălmăcire,
Căutând să vă înșele a credinței demnitate.
V-am spus totul dinainte, să aveți rezervă sfântă,
Și în candelă să fie trează flacăra de nuntă.
De talanți nu duceți lipsă, v-au fost dați după putere!
Numărul nici nu contează când slujirea-i cu plăcere!”
În Ierusalimul vieții, azi, mai mult ca niciodată,
Cu o falsă închinare ce-a ajuns obișnuință
Urâciunea pustiirii chipul hâd își tot arată,
Bine-ascunsă-n așa zise haine sfinte de credință,
Împroșcându-i cu verdicte de prigoană și de moarte
Pe cei care cred Cuvântul pe de-a `ntregul, cum e-n Carte.
„Voi fiți tari!”, ne spune Domnul, „doar răbdarea pân` la urmă
Vă va duce-n siguranță în a veșniciei turmă!”
Cornel Mafteiu
București, 16.05.2018

Părerea mea