Sanctuarul veșniciei
Luca 9,22; Ioan 1,29; Rom.8,3; Filip.2,9.10;
Evr.6,19.20; 7,17.24-28; 8,6; 9,11-15.20-24; Apoc.5,12; 13,8.

Mielul întrupat, s-aducă pace-n Cer și pe Pământ,
Ridicând păcatul lumii printr-un veșnic Legământ
Și-a-nălțat ca Mare Preot, pentru neamul omenesc,
Palmele mijlocitoare-n Sanctuarul Său ceresc.

Mielul Dragostei supreme, Cel pe cruce junghiat,
Viu în Sanctuarul milei, Mare Preot a intrat,
Aducând ca ispășire Sângele-i mântuitor,
Binecuvântând credința faptică de-așteptător.

Mielul biruinței sfinte, veșnic vrednic, bun și drept,
Mare Preot al iertării, candelă ce arde-n piept
Din uleiul cercetării ne apropie mereu
Sanctuarul veșniciei Dragostei lui Dumnezeu.

Cornel Mafteiu
București, 29.04.2018


Părerea mea