Creștinii se fac deseori vinovați pentru tendința lor de a separa doctrinele Scripturii de creștinismul practic sau, cel puțin, pentru tendința de a neglija relația dintre acestea două. Administrarea vieții ne provoacă să regândim această relație pe măsură ce devenim administratori ai tuturor adevărurilor transmise de Dumnezeu lumii.

 

De memorat: Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. 1 Tesaloniceni 4:7

 

Hristos este centrul

 • Coloseni 1:16-18 Hristos este capul trupului
 • Efeseni 2:19-22 Hristos este cheia de boltă
 • Ce au în comun cele două versete?
 • Cum putem trăi în fiecare zi avându-l pe Hristos ca centru al vieții noastre?
 • Cum ne ajută următoarele versete să înțelegem ce înseamnă să îl păstrăm pe Isus ca centru al vieții noastre?
  • Galateni 2:20
  • Filipeni 1:21
  • Luca 9:23
 • Când ai înțeles că Hristos trebuie să fie centru vieții tale?

 Slujirea actuală a lui Hristos din ceruri pentru noi

 • 1 Ioan 2:1
 • Evrei 4:14-16
 • Apocalipsa 14:6-7
 • Romani 8:31-34; Luca 22:31-32
 • Dacă Hristos slujește pentru tine acum, ce crezi că este centrul activității Sale?
 • Care sunt gândurile tale cu privire la slujirea actuală a lui Isus Hristos pentru tine în Sanctuarul ceresc?

 Prezentarea doctrinelor avându-l pe Isus în centru

 • Ioan 5:39
 • Luca 24:25-27
 • Ioan 14:6 Ce a vrut Isus să spună prin cuvintele: „Eu sunt Adevărul”? d) Gândește-te la Sabat ca fiind o doctrină importantă a Bibliei. Cum ne influențează faptul că Isus este în centru, felul cum ne aducem aminte de Sabat și îl sfințim?
 • Ca slujitori ai lui Hristos și administratori ai tainelor lui Dumnezeu
 • (1 Corinteni 4:1-2), de ce este important ca toate învățăturile Bibliei să fie centrate pe Hristos?

 Proclamând mesajul lui Hristos de avertizare finală

 • Apocalipsa 1:1-3
 • Apocalipsa 14:6-12
  • De ce un înger strigă cu voce tare?
 • Romani 10:14-17
 • Ce gândești cu privire la proclamarea mesajului lui Hristos de avertizare finală către lume?
 • Când te gândești că trăim în ultimele zile ale istoriei acestui pământ, ce este cel mai important: să fii gata pentru întoarcerea glorioasă a lui Hristos sau a-i ajuta pe ceilalți să fie gata? Cum sunt cele două legate una de cealaltă?
 • Gândește-te la un timp când te-ai implicat în vestirea mesajului de avertizare finală. În ce fel ți-a influențat viața?

Părerea mea