Comentarii pentru instructori (studiul 12) Biruirea răului

Obiectivele instructorului

 

La nivelul cunoștinţelor: Membrii grupei să descopere că înnoirea minţii este urmarea relaţiei credinciosului cu Dumnezeu.

 

La nivelul sentimentelor: Să aprecieze faptul că Dumnezeu îi face în fiecare zi conştienţi de voinţa Sa.

 

La nivel practic: Să descopere care este voinţa lui Dumnezeu pentru ei şi să aleagă să o împlinească.

 

SCHIŢA STUDIULUI

 

Cunoştinţe: Cum înnoieşte Dumnezeu mintea credinciosului

  1. Cine produce înnoirea minţii credinciosului?
  2. În înnoirea minţii, omul este implicat activ sau pasiv? Explică.
  3. Ce rol joacă credinţa în înnoirea minţii?

 

Sentimente: Dumnezeu ne face conştienţi de voinţa Sa

  1. În ce situaţie concretă ai descoperit care era voinţa lui Dumnezeu pentru tine? Povesteşte ce a însemnat experienţa aceasta pentru tine.
  2. Povesteşte cum ţi-ai dat seama într-o anumită situaţie că aveai nevoie să-ţi schimbi o concepţie sau un comportament.

 

Practic: Identificarea voinţei lui Dumnezeu şi împlinirea ei

  1. Ce comportament te-a convins Dumnezeu să-ţi schimbi pentru că nu era după voia Sa? Ce poţi face pentru a acţiona pe baza acestei convingeri?
  2. Ce dar spiritual ai primit? Cum îl poţi folosi în slujba lui Dumnezeu?

 

Rezumat: Studiul acesta îi va ajuta pe participanţi să înţeleagă că înnoirea minţii este urmarea relaţiei lor cu Dumnezeu: ei se aduc pe ei înşişi lui Dumnezeu ca o jertfă vie, iar Dumnezeu le dă putere să gândească, să simtă şi să acţioneze potrivit voinţei Sale.

 

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

 

MOTIVARE

Pasajul central: Romani 12:2

 

Ideea de bază: Suntem chemaţi să ne aducem pe noi înşine ca „jertfe vii” lui Dumnezeu, adică să-I închinăm zilnic viaţa noastră. Atunci, Duhul Sfânt va lucra în noi înnoirea minţii şi a faptelor pentru a împlini voia lui Dumnezeu pentru noi.

Ajută-i pe membrii grupei să înţeleagă că, pentru a trăi conform voinţei lui Dumnezeu şi nu după modelul lumii, este necesar ca noi să ne predăm zilnic lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt să ne înnoiască permanent. Sfinţirea este procesul de înnoire completă din prima şi până în ultima zi, până la glorificare. Nu putem sublinia îndeajuns faptul că transformarea aceasta uimitoare a minţii şi a inimii se produce întotdeauna numai prin Duhul lui Dumnezeu.

 

Discuţie introductivă. Primii doi paşi din totalul de doisprezece ai procesului de tratament al dependenţei ne poate ajuta să înţelegem ce înseamnă să ne schimbăm prin înnoirea minţii.

Primul pas este să admiţi că ai o problemă cu o dependenţă. Al doilea pas este să recunoşti că ai nevoie de ajutor din partea cuiva superior pentru a te elibera de ea.

Să admiţi că ai o problemă este mult mai dificil decât ne imaginăm. Sunt oameni care recunosc la modul general că sunt păcătoşi. Însă puţin

sunt cei care recunosc că au o problemă cu un păcat anume.

La facultate, Andrei nu a vrut să admită că folosirea drogurilor era mai mult decât o cale de a se elibera de stres. Dar Dumnezeu a reuşit în final să-l convingă. După ce s-a convins şi a recunoscut că avea o problemă, pasul următor a fost renunţarea. Pentru aceasta, avea nevoie de ajutorul cuiva din afara lui. Nimic nu i s-a părut mai greu decât să scoată drogurile din cameră, să le care pe holul căminului şi să le arunce într-un tomberon din apropiere. Fiziologia ne învaţă că fiecare acţiune determină formarea în creier a unor „cărări” sau reţele neuronale. Cărările acestea sunt şi mai adânci atunci când intervine şi o substanţă chimică, chiar dacă este vorba de una rezultată în urma unei reacţii din creier. Deci, în mod literal, avem nevoie de această transformare care înseamnă înnoirea minţii.

 

De discutat:

Există vreun membru al grupei tale care ar vrea să povestească cum s-a luptat cu o dependenţă sau cum a învins-o? Dacă da, roagă-l să-şi prezinte mărturia. Povesteşte despre o situaţie din viaţa ta când ai reuşit să-ţi formezi un obicei bun.

 

APROFUNDAREA STUDIULUI

Încurajează-i pe membrii grupei să se gândească cum pot credincioşii să îşi predea viaţa lui Dumnezeu şi să accepte lucrarea Sa în viaţa lor.

 

Comentariu biblic

Recapitulează împreună cu grupa Romani 12. În Romani 12:1,2, se găsesc două îndemnuri. Mai întâi, credincioşii sunt îndemnaţi la o acţiune: „Să vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie” (NTR). În al doilea rând, ei sunt îndemnaţi să accepte o acţiune asupra lor: „Lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre” (NTR). Restul capitolului 12 şi celelalte capitole oferă apoi exemple practice şi etice de punere în practică a noii gândiri.

 

De discutat: De ce se lasă de obicei credincioşii transformaţi la nivel intelectual, dar manifestă reticenţă când vine vorba de punerea în practică?

 

Consacrarea credinciosului

(Revedeţi în grupă Romani 12:1,2.)

Romani 12:1 îi îndeamnă pe credincioşi la o acţiune: să-şi aducă trupurile ca o jertfă vie, adică să se consacre lui Dumnezeu cu totul. Verbul din această propoziţie este la imperativ, mod care exprimă o poruncă sau un îndemn. Pavel ne dă o poruncă fermă, întrucât predarea vieţii constituie un act importat de închinare. Faptul că jertfa este „vie” subliniază implicarea activă. În sistemul de jertfe din vechime, păcătosul trebuia să sacrifice animalul. Consacrarea deplină înseamnă dispoziţia de a se supune cu totul lui Dumnezeu şi a pune în slujba sa capacităţile minţii şi ale corpului.

 

De discutat:

Ce înseamnă pentru tine să-ţi aduci trupul ca o jertfă vie?

Cum poţi să-ţi supui viaţa voinţei lui Dumnezeu?

 

Lucrarea lui Dumnezeu de a-l transforma pe credincios

 

(Revedeţi în grupă Romani 8:5-9.)

Al doilea îndemn al lui Pavel se găseşte în Romani 12:2: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre…” Noua traducere a Bibliei în română redă mai bine sensul din original: „… lăsaţi-vă transformaţi”. Lucrarea de transformare nu o facem noi, ci Dumnezeu.

 

De discutat:

Dacă noi alegem la ce ne gândim, cum explicăm faptul că Dumnezeu este Cel care ne înnoieşte mintea? Povesteşte o experienţă în care Duhul Sfânt ţi-a pus în minte un verset din Scriptură care tea ajutat să-ţi schimbi modul de gândire.

 

O minte înnoită

(Revedeţi în grupă Romani 12:3-8.)

 

După cele două îndemnuri de la începutul capitolului 12, Pavel dă câteva exemple de transformare a vieţii credinciosului, a felului său de a trăi. Concret, el le spune credincioşilor să nu aibă despre ei înşişi o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să recunoască faptul că sunt parte a bisericii, care este „trupul lui Hristos”. El ilustrează acest îndemn prin metafora corpului credincioşilor care au primit o anumită măsură de har, un anumit dar spiritual, prin care să servească bisericii şi misiunii lui Dumnezeu, prin biserică şi pentru lume. Darurile acestea nu sunt obţinute pe baza unor merite, ci sunt oferite de Duhul Sfânt (1 Corinteni 12:411) şi sunt primite prin credinţă. Alte exemple sunt dragostea sinceră pentru ceilalţi, motivată de zel spiritual („plini de râvnă cu duhul”) pentru slujirea Domnului (Romani 12:11). Expresia „plini de râvnă” subliniază încă o dată ideea că Dumnezeu este Cel care ne transformă. Faptul că Pavel ne îndeamnă să fim plini de râvnă „cu duhul” ne arată că râvna aceasta ne este dată sau este animată de Duhul Sfânt. Tot Duhul este Cel care pune în inima noastră dorinţa de a fi înfiaţi amintită în Romani 8:22,23.

 

De discutat:

Ce alte transformări sunt menţionate în Romani 12 şi 13?

Ce influenţă a avut până acum credinţa ta asupra modului în care te porţi cu alţii?

 

APLICAŢIA

Predarea vieţii ca jertfă vie pentru Dumnezeu trebuie să aibă loc clipă de clipă. Ajută-i pe participanţi să se gândească la situaţiile cotidiene în care Îi pot preda gândurile Duhului Sfânt ca El să le transforme gândirea. Desprinde din experienţele lor câteva exemple de situaţii în care aplicarea textelor biblice inspirate poate fi decisivă.

 

Întrebări:

Poţi povesti o situaţie de săptămâna trecută când ai ales (sau ai fi putut alege, dar n-ai ales) să-ţi predai gândurile lui Dumnezeu ca El să ţi le schimbe?

Ce text biblic te-a ajutat (sau te-ar fi ajutat) să gândeşti sau să acţionezi corect în situaţia dată?

Ce lecţie ţi-ai însuşit din studiul acesta? De ce îţi este utilă?

 

ACTIVITATE

La o grupă de tineri, aţi putea folosi o imagine sau un desen cu un creier uman. Notaţi în jurul lui exemple de gânduri păcătoase. Daţi exemple de gânduri noi şi notaţi-le cu altă culoare sub gândurile păcătoase corespunzătoare. Dedesubt, notaţi cu cretă de altă culoare un text biblic care susţine adoptarea gândurilor noi menţionate. Sau, pe o coală de hârtie, desenaţi un tabel cu trei coloane. Împreună cu grupa, treceţi în prima exemple de gânduri păcătoase, în a doua, câte un gând nou în dreptul fiecăruia dintre cele din prima coloană, iar în coloana a treia, un text biblic potrivit.


Părerea mea