Comentarii pentru instructori (studiul 11) Cei aleşi

 

Obiectivele instructorului

La nivelul cunoștinţelor:

Membrii grupei să recunoască faptul că mântuirea le este oferită tuturor oamenilor, pe baza credinţei lor în Isus Hristos.

La nivelul sentimentelor: Să empatizeze cu oamenii de orice rasă sau etnie, ştiind că toţi au nevoie de har de la Dumnezeu pentru a fi mântuiţi.

La nivel practic: Să le prezinte Evanghelia tuturor celor cu care vin în contact.

SCHIŢA STUDIULUI

Cunoştinţe: Mântuirea le este oferită tuturor oamenilor prin Hristos.

Există pe pământ vreo categorie de oameni care să nu fie cuprinsă în harul lui Dumnezeu? Adu argumente.

Dacă mântuirea le este oferită tuturor oamenilor, înseamnă că toţi oamenii vor fi mântuiţi?

Cum se obţine mântuirea?

Sentimente: Punctele comune. Ce lucruri ai în comun cu ceilalţi oameni? În ce priveşte mântuirea, există vreo categorie de oameni favorizată? Argumentează.

Practic: Răspândirea veştii despre mântuire. Ce contribuţie are vestirea Evangheliei la dărâmarea zidurilor prejudecăţilor rasiale? Cum te­-ai purta cu oamenii dacă ai fi mereu conştient că şi ei se află în aceeaşi situaţie ca tine?

Rezumat: Mântuirea prin credinţa în Isus Hristos le este oferită tuturor oamenilor, fără deosebire, cu condiţia ca ei să creadă în El. Aceasta înseamnă că toţi oamenii au nevoie de mântuire. Când înţelegem acest adevăr, empatizăm cu toţi şi suntem oricând la dispoziţia lui Dumnezeu pentru a proclama vestea bună despre Isus Hristos.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

MOTIVARE

Pasajul central: Romani 11:1 Ideea de bază: Gândul că Dumnezeu caută să-­i mântuiască pe toţi oamenii îi poate ajuta pe creştini să fie mai empatici şi mai deschişi faţă de orice categorie de oameni. Ca să înţeleagă că mântuirea le este oferită tuturor oamenilor, ajută-­i pe membrii grupei tale să extindă ideea mântuirii la musulmani, hinduşi, terorişti, oameni dependenţi de droguri, oameni fără adăpost, bogaţi, negri, albi, galbeni, mulatri etc.

Discuţie introductivă.

Vali a fost împreună cu un grup de liceeni, în vacanţa lor de primăvară, la un centru pentru persoane fără adăpost, în cadrul unui proiect misionar local. Fiecare avea de îndeplinit câte o sarcină. Vali trebuia să vopsească rafturile din magazie împreună cu un om fără adăpost care-­şi schimbase viaţa în urma participării la programul oferit de acel centru. În timp ce vopseau, Vali l­-a întrebat cum de se schimbase. Bărbatul i­-a povestit că fusese pastor, dar stresul slujirii l­-a afectat şi, odată cu el, au fost afectaţi şi soţia, şi copiii lui. Sătul de certurile din biserică şi din familie, a început să­şi dorească evadarea. După divorţ, a pierdut casa şi a locuit la un vechi prieten. Acesta i­-a oferit droguri, iar el, deşi nu-­i trecuse niciodată prin minte să consume droguri, în acel moment de disperare, a acceptat. Aşa a ajuns să fie dependent şi să doarmă pe o bancă din parc. De ceva timp, venise la centru, renunţase la droguri, mergea la recuperare şi îşi dorea să aibă din nou pentru ce trăi. Prietenii lui de la recuperare îl numeau „pastorul” şi veneau să­-i ceară sfat pentru viaţa spirituală. Când a auzit experienţa acestui om, Vali, care era şi el pastor, a înţeles că noi toţi suntem vulnerabili. Doar harul lui Dumnezeu ne fereşte de depravare şi tragedie.

De discutat: Prezintă o situaţie în care te­-ai identificat cu o persoană cu care credeai că nu ai nimic în comun. Ce atitudine ai avut faţă de ea înainte şi după ce te­-ai identificat cu ea?

APROFUNDAREA STUDIULUI

Pe măsură ce analizaţi Romani 10 şi 11, aminteşte­le permanent membrilor grupei că ideea studiului şi a acestor capitole este că neprihănirea se obţine prin credinţă. Mântuirea nu este obţinută prin eforturile proprii, ci prin credinţa în Isus Hristos.

Comentariu biblic

Dorinţa ca toţi să fie mântuiţi (Revedeţi în grupă Romani 10:1-4.) Este important să ştim de ce a făcut Pavel afirmaţiile din capitolele 10 şi 11. Motivul este dorinţa sa ca toţi oamenii să fie mântuiţi. Iar mântuirea, spune el, nu se bazează pe neprihănirea pe care şi­-o face omul prin faptele sau eforturile proprii, ci pe neprihănirea de care o dă Dumnezeu. Mântuirea bazată pe eforturile proprii înseamnă, de fapt, refuzarea mântuirii care vine de la Dumnezeu. Pavel declară că Hristos este „sfârşitul Legii” (Romani 10:4). Potrivit unora, aceasta ar însemna că Hristos ar fi pus capăt Legii. Cuvântul „sfârşitul” redă cuvântul grecesc telos, care s­-ar putea traduce mai degrabă prin „împlinirea”. Hristos este împlinirea Legii, nu sfârşitul ei. Oamenii nu au reuşit să păzească Legea sau să o împlinească prin eforturile lor. A fost necesar ca Hristos să vină şi să împlinească Legea şi cerinţele legământului dintre Dumnezeu şi oameni pentru ca mântuirea să poată fi pusă la dispoziţia tuturor.

De discutat: Există domenii în care se aşteaptă de la noi să fim neprihăniţi? În ce domenii? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce? În ce sens este Hristos împlinirea Legii?

Supunerea faţă de Isus ca Domn (Revedeţi în grupă Romani 10:5-14.)

Procesul mântuirii descris aici este caracterizat de mărturisirea păcatului şi de credinţă sinceră. Ni se reaminteşte că suntem îndreptăţiţi prin credinţă. Declaraţiile despre urcarea la cer şi coborârea în Adânc pot crea confuzie. Pavel spune clar: „…mărturiseşti cu gura ta că Isus este Domn” şi „crezi în inima ta”.

Termenul „Domn” aşază înaintea iudeilor şi neamurilor din Roma un ţel comun. Pentru iudei, „Domnul” este o referire la Yahweh din Vechiul Testament, iar pentru cetăţenii romani, este o referire la cezar. Ideea este că şi iudeii, şi neamurile trebuie să accepte domnia lui Isus. Iudeii trebuie să accepte că Isus este Yahweh din Vechiul Testament şi că, prin supunerea faţă de El, ei nu se dezic de credinţa lor, ci dimpotrivă şi­-o întăresc. Neamurile trebuie să renunţe la cezar ca domn al lor şi să­-L aşeze în locul lui pe Isus. Pavel le transmite ambelor categorii că există mântuire pentru oricine va chema Numele Domnului (Romani 10:13).

De discutat: Enumeră câteva categorii de oameni care îţi vin în minte. Care sunt conducătorii şi care este ideologia fiecărei categorii? Ce înseamnă pentru oamenii din fiecare categorie să-­L recunoască pe Isus ca Domn?

Rădăcina iudaismului și a creștinismului (Revedeţi în grupă Romani 11:11-24,30-32.)

În vestele acestea, Pavel le atrage atenţia credincioşilor dintre neamuri să nu­-i respingă pe iudei şi mai ales să nu le conteste posibilitatea de a avea o relaţie cu Dumnezeu şi de a fi mântuiţi. Pavel întrebuinţează aici metafora măslinului pentru a arăta că unii israeliţi, care nu L­-au acceptat pe Isus ca Domn, au fost scoşi din legământul cu Dumnezeu. Israeliţii erau poporul ales al lui Dumnezeu. Ei erau descendenţii patriarhilor Avraam, Isaac şi Iacov (Israel). Dar lucrul acesta nu era suficient. Ei aveau nevoie şi de credinţa în Isus. Prin această imagine, Pavel îi avertizează pe credincioşii dintre neamuri să nu­-şi piardă credinţa ca să nu se trezească şi ei scoşi din legământ, ca unii iudei. Tot prin ea, le demonstrează credincioşilor dintre neamuri că iudeilor le va fi uşor să intre din nou în legământul cu Dumnezeu, fiindcă pentru ei mântuirea este mai accesibilă decât pentru restul popoarelor. Ei nu trebuie decât să admită că Isus este Yahweh, Acela în care au crezut dintotdeauna. Neamurile, în schimb, trebuie să-­l respingă pe cezar ca domn şi să-­L înlocuiască cu Isus. Pavel declară în Romani 11:30­.32 că nici neamurile, nici iudeii nu au ascultat de Dumnezeu: neamurile, înainte de a­-L cunoaşte pe Dumnezeu, iar iudeii, atunci când L­-au respins pe Isus. Dumnezeu le arată îndurare ambelor categorii de oameni. Cuvântul „neamuri” înseamnă oameni din alte popoare decât poporul Israel.

De discutat: Crezi că este mai uşor pentru un evreu de astăzi să­-L accepte pe Isus decât le era evreilor din primul secol creştin? Ce argumente ai? Dacă israeliţilor le este mai uşor să-­L accepte pe Isus ca Domn, cum afirmă Pavel, din cauza rădăcinilor lor religioase, atunci le este mai uşor şi islamiştilor, fiindcă se trag din Avraam? Ce argumente ai? Căror categorii de oameni din lumea noastră le este cel mai dificil să­L accepte pe Hristos? De ce?

APLICAŢIA

Reciteşte împreună cu membrii grupei tale Romani 10:14­-21. Discutaţi despre metodele concrete prin care pot duce vestea bună la categoriile sociale cu care în general, nu au relaţii.

Întrebări:

Cărei categorii de oameni eşti chemat să-­i duci Evanghelia cu mai mare deschidere? Cum poţi ieşi din zona ta de confort pentru a le vesti Evanghelia? Ce metode mai eficiente poţi folosi pentru aceste persoane cu care este mai greu de lucrat?

ACTIVITATE

Găsiţi metode de interacţiune cu categoriile de persoane din afara zonei voastre de confort. De exemplu, fă echipă cu un alt participant care intră în contact cu un grup de oameni cu care, de obicei, nu prea îţi place să ai de a face. Participă la o activitate a grupului respectiv: o ieşire în natură, o masă în oraş. Săptămâna viitoare, fii pregătit să povesteşti cum te­-ai simţit şi cum a fost. Ce lecţii ai învăţat? Ce ai reuşit să le împărtăşeşti?


Părerea mea