Comentarii pentru instructori (Studiul 13) Viața creștină

 

Obiectivele instructorului

 

La nivelul cunoștinţelor: Membrii grupei să descopere importanţa convingerii personale, a iubirii şi a armoniei pentru cei care alcătuiesc trupul lui Hristos.

 

La nivelul sentimentelor: Să devină conştienţi de responsabilitatea lor de a trăi conform convingerilor pe care le au şi de a manifesta compasiune faţă de cei din jurul lor.

 

La nivel practic: Să identifice convingerile personale la care au ajuns sub călăuzirea lui Dumnezeu şi săi ajute şi pe alţii să trăiască respectându-şi convingerilor lor.

 

SCHIŢA STUDIULUI

 

Cunoştinţe:

Convingerea personală şi dragostea sunt esenţiale

  1. De ce lucruri te-a convins Dumnezeu în ultima perioadă?
  2. Cum îi poţi iubi pe cei care au alte convingeri personale decât tine?

 

Sentimente:

Convingerea personală puternică împletită cu compasiunea

  1. Cum te simţi când Dumnezeu te convinge de un lucru pe care doreşte să îl faci?
  2. În ce fel te ajută compasiunea să nu îngădui ca anumite convingeri personale să te împiedice să îi iubeşti pe cei cu convingeri diferite?

 

Practic:

Convingerea personală fermă şi sprijinul oferit altora pentru

a-şi forma convingeri personale

  1. Cum poţi recunoaşte lucrurile de care Dumnezeu încearcă să te convingă?
  2. Cum le poţi oferi sprijin celorlalţi membri ai bisericii în relaţia lor cu Hristos, chiar dacă ei au alte convingeri decât tine?

 

Rezumat: Viaţa creştină înseamnă să acceptăm convingerile pe care ni le insuflă Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, înseamnă ca, de dragul iubirii, păcii şi armoniei dintre noi în Duhul Sfânt, să-i sprijinim pe fraţii şi pe surorile noastre în Hristos care au alte convingeri.

 

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

 

MOTIVARE

 

Pasajul central: Romani 14:10

 

Ideea de bază: Caută să afli cum să trăieşti potrivit convingerilor la care ai ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu şi nu uita că şi cei din jurul tău au dreptul de a trăi potrivit convingerilor lor. Studiul din această săptămână se ocupă de un paradox: pe de o parte, Dumnezeu ne cheamă să trăim într-un anume fel şi ne convinge să trăim aşa, dar, pe de altă parte, ne cheamă să-i iubim pe fraţii noştri de credinţă şi, în unele cazuri, pentru a-i ajuta pe ei să crească, să trecem peste anumite lucruri de care suntem convinşi, dar care nu sunt esenţiale pentru mântuire. Începe studiul cu o rugăciune pentru armonie şi compasiune.

 

Discuţie introductivă. În anul de practică la Teologie, Martin a lucrat cu un tânăr care participase la campania de evanghelizare. Într-o zi frumoasă de duminică, a ieşit cu el şi cu un grup de prieteni în parc. La finalul ieşirii, le-a propus să meargă să mănânce ceva în oraş. Tânărul a refuzat, motivând că nu putea să meargă decât după apusul soarelui, pentru că ziua lui de odihnă era duminica. Martin i-a spus că-i respectă convingerile şi l-a întrebat ce lucruri descoperise în cadrul prezentării despre Sabatul zilei a şaptea. I-a reamintit textele biblice care dovedeau că sâmbăta este ziua de odihnă şi l-a întrebat dacă i se păreau convingătoare. I-a mai spus apoi că, dacă dorea să păzească sâmbăta conform poruncii, atunci nu-l împiedica nimic să meargă cu ei să mănânce ceva în oraş duminica. A repetat că îi respectă convingerile personale şi că nu vrea să-l forţeze să ia o decizie.

Tânărul a decis să încerce să aplice noua convingere despre felul în care trebuie respectată ziua de odihnă – a lui fiind duminica. Situaţia aceasta încă îl urmăreşte pe Martin. El se întreabă ce anume l-a determinat să încerce să-l convingă pe acel tânăr că sâmbăta este ziua de odihnă: dorinţa de a mânca ceva împreună în oraş sau dorinţa de a-l ajuta să înţeleagă importanţa Sabatului? A procedat el corect sau nu?

De discutat:

Consideri că Martin i-a oferit tânărului suficient spaţiu pentru a lua o decizie personală? Ce argumente ai? Crezi că ar fi fost o dovadă de inconsecvenţă din partea lui Martin dacă nu ar mai fi mers nici el duminică să mănânce în oraş, de dragul acestui tânăr nou-venit la credinţă? Ce argumente ai? Prezintă o situaţie în care ai fost nevoit să alegi între a-ţi urma convingerea personală şi a arăta iubire faţă de o persoană venită de curând la credinţă.

 

APROFUNDAREA STUDIULUI

 

Comentariu biblic

Ultimele trei capitole din Romani constituie fundamentul acestui studiu despre comportamentul faţă de fraţii de credinţă aflaţi la diferite etape de dezvoltare spirituală. Şi credincioşii tari, şi cei slabi ascultă de propriile convingeri, dar trebuie să se poarte cu iubire unii faţă de alţii. Capacitatea de a lăsa deoparte convingerile personale din unele domenii secundare, de dragul armoniei trupului lui Hristos, face parte din trăirea prin credinţă a celui neprihănit. Să avem încredere că Dumnezeu ştie ce convingeri îi lipsesc unei persoane şi cum şi când ar trebui persoana respectivă să aplice acea convingere.

 

De discutat: Cum putem să ne dăm seama dacă, în situaţii complicate, luăm deciziile pe baza unor principii (valori) creştine autentice şi nu animaţi de concepţia contemporană ce relativizează totul?

 

Interpretări diferite

(Revedeţi în grupă Romani 14:1-12.)

Pasajul acesta este dificil. Pavel le scrie aici credincioşilor din Roma despre o problemă legată de mâncare şi băutură. Există mai multe interpretări. O interpretare posibilă este că acel credincios mai slab, care nu consuma carne, provenea dintre neamuri, dintr-un mediu în care se consumau alimente aduse idolilor ca ofrandă. El avea convingerea că trebuia să evite aceste alimente, ca să nu se întoarcă la vechile obiceiuri idolatre. Altă interpretare este că el provenea dintre iudeii care respectau regulile de alimentaţie din Vechiul Testament şi care încercau să obţină mântuirea prin păzirea Legii şi nu prin credinţa în Hristos. După perioada de zece ani în care nu avuseseră permisiunea de a intra în Roma, iudeii au fost reprimiţi, dar, fiindcă se găsea greu carne pregătită adecvat (din care era scurs tot sângele), au decis probabil să nu mai mănânce carne deloc. Indiferent de interpretarea pe care o alegem, un lucru este cert – Pavel afirmă: Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, iar cine nu mănâncă, tot pentru Domnul nu mănâncă. Fiecare credincios are convingerea sa, dar nu trebuie să-i judece pe alţii. El trebuie să-L lase pe Dumnezeu să judece, iar el să-i accepte pe fraţii de credinţă aşa cum l-a acceptat Dumnezeu pe el.

 

De discutat:

Care dintre cele două interpretări crezi că este mai aproape de realitate?

Contează ce interpretare alegem dintre acestea două?

 

Să lăsăm deoparte convingerile personale

(Revedeţi în grupă Romani 14:13-23.)

În pasajul acesta, Pavel pare a se adresa credinciosului „tare”. Pe el pare al îndemna să renunţe la o parte din libertatea lui, ca să nu fie un motiv de cădere pentru credinciosul slab.

În realitate, apostolul se adresează atât unuia, cât şi celuilalt. Epistolele sale urmau să fie citite cu voce tare în biserici şi aveau să fie de faţă atât credincioşii tari, cât şi cei slabi. El le cere acestor două categorii de credincioşi să renunţe la fostele lor convingeri legate de mâncare şi băutură în favoarea unei convingeri noi, şi anume aceea că între credincioşi trebuie să existe dragoste şi armonie. El nu îi îndeamnă în primul rând să trăiască fiecare aşa cum consideră de cuviinţă, ci, mai degrabă, să nu-i forţeze pe alţii să-şi schimbe modul de gândire. Fiecare trebuie să-şi respecte convingerile date de conştiinţa proprie, fiindcă cine nu le respectă comite păcat.

 

De discutat: Ce ne spune pasajul acesta cu privire la trăirea prin credinţă?

Exemplul lui Hristos

(Revedeţi în grupă Romani 15:1-6.)

Hristos este Modelul nostru în ce priveşte trăirea prin credinţă, adevăr care reiese şi din acest pasaj. Isus a venit pe pământ ca să-Şi dea viaţa pentru oameni, nu ca să-i oblige să asculte de El. El ar fi putut veni cu mare putere, dar, după cum spune chiar El, „Împărăţia Mea nu este de aici” (Ioan 18:36). Isus a murit şi a înviat ca să ne dea libertatea de a alege dacă să-I slujim sau nu. Libertatea aceasta este extrem de importantă.

 

De discutat: Ce exemple din viaţa lui Isus te ajută să le permiţi altora să-şi respecte propriile convingeri? Ce înseamnă să trăim în armonie cu ceilalţi membri ai trupului lui Hristos?

 

APLICAŢIA

Acordă-le membrilor grupei un timp pentru reflecţie, în care să răspundă la întrebările următoare. Pot să răspundă în grupe de câte doi, iar la final pot să se roage unul pentru altul. Roagă-i pe cei dispuşi să prezinte ideile şi răspunsurile găsite de ei. Dacă este posibil, oferă-le hârtie şi instrumente de scris pentru a-şi nota răspunsurile.

 

Întrebări:

Ai forţat vreodată pe cineva să acţioneze potrivit convingerii tale, ajungând să fii un prilej de cădere pentru el? Cum poţi îndrepta situaţia, pentru a restabili armonia şi dragostea creştină în relaţia cu această persoană?

 

ACTIVITATE

Alcătuiţi o listă cu convingerile legate de stilul de viaţă care produc cea mai mare agitaţie în biserică, unii membri ajungând să-i judece pe alţi membri din cauza lor. Cum îi puteţi ajuta pe membrii bisericii să facă schimbări bazate pe principii în acest domeniu controversat?

 


Părerea mea