Idei practice din Manualul Școlii de Sabat

„Cea mai eficientă educaţie este cea dobândită prin practică. Unii ar merge atât de departe, încât ar spune chiar că singurul lucru cunoscut cu adevărat este cel pus în practică.” Manualul Școlii de Sabat, pagina 63

 

 

”Școala de Sabat pentru majori poate lua în considerare reducerea prezentărilor și alocarea unui timp mai mare la grupe pentru părtășie, dezbateri, evanghelizare și discuţii pe baza lecţiei, cu aplicaţie practică la viaţa de zi cu zi.” Manualul Școlii de Sabat, pagina 18

 

„Dacă Școala de Sabat începe cu momentele alocate pentru grupe, este vital ca echipa ce se ocupă cu ospitalitatea să primească și să ureze bun venit vizitatorilor și să îi conducă la una dintre grupele cu un climat favorabil pentru vizitatori. Este bine să existe în biserică o grupă la care vizitatorii să poată participa.” Manualul Școlii de Sabat, pagina 18

 

Protejarea Şcolii de Sabat. „Nimic străin de lucrarea Școlii de Sabat, precum concerte, întruniri, prelegeri sau evenimente speciale, nu ar trebui să înlocuiască timpul alocat pentru programul Școlii de Sabat. Fiecare moment alocat Școlii de Sabat ar trebui dedicat în totalitate activităţilor de la Școala de Sabat.” Manualul Școlii de Sabat, pagina 20

 

„Lucrătorul Școlii de Sabat, care acţionează progresiv, va petrece un timp în fiecare zi, perfecţionând detaliile, astfel încât serviciul Școlii de Sabat să fie planificat cât mai bine cu putinţă.” Manualul Școlii de Sabat, pagina 22

 

„În cazul în care membrul absent nu poate fi vizitat, cel puţin să-i fie trimis un bilet, o carte poștală sau să i se dea un telefon prin care să i se transmită că i s-a simţit lipsa. Este bine ca secretarul sau unul dintre ajutoare să întocmească o listă cu cei absenţi și să i-o înmâneze instructorului înainte de încheierea Școlii de Sabat.” Manualul Școlii de Sabat, pagina 74

 

Școala de Sabat este responsabilă în ceea ce-i privește pe toţi membrii bisericii, indiferent că participă sau nu la Școala de Sabat. Dacă ar fi să cuantificăm, atunci responsabilitatea mai mare ar fi faţă de cei care nu participă. Manualul Școlii de Sabat, pagina 74

 

 

 


Părerea mea