[sâmbătă, 1 iunie] Spiritismul demascat

 

 

Text de memorat:

 

1 Tesaloniceni 4:16,17

„16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul”.

 

În ultimii ani au devenit publice mii de relatări cu experiențe în pragul morții, în care oameni presupuși morți și readuși la viață povesteau lucruri văzute și auzite în timp ce ar fi fost „morți”. Inclusiv mulți creștini cred că aceste relatări sunt dovada că morții nu sunt morți cu adevărat. Această convingere de bază a spiritismului este una dintre cele mai răspândite și eficiente minciuni ale lui Satana. De fapt, spiritismul își are originile în Eden, cu minciuna: „Hotărât că nu veți muri” (Geneza 3:4). Deși a luat diverse forme de-a lungul istoriei, are întotdeauna aceeași premisă: că viața continuă și după moarte. Această idee a generat inclusiv o amplă mișcare religioasă falsă în secolul al XIX-lea, când surorile Fox au spus că primeau răspunsuri de la spiritele morților, fapt declarat ulterior un fals. În conflictul final al pământului, Satana va înșela milioane de oameni prin fenomene spiritiste. Cartea Apocalipsa indică faptul că așa va încerca să obțină controlul asupra lumii. Scopul acestui studiu este să arate că singura apărare de amăgirile lui Satana este o relație personală cu Hristos și o cunoaștere temeinică a Bibliei, inclusiv a învățăturilor ei despre moarte.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Osea 2 – 8
1. Prin ce urma să Se logodească Dumnezeu cu poporul Său?
2. Ce lucruri iau mințile omului?
3. Cum este evlavia lui Efraim și a lui Iuda?
4. Cum și-au ales evreii împărații și căpeteniile?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Influențele din cămin”
5. Cu ce ar trebui să se familiarizeze părinții și ce ar trebui să înțeleagă?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 1 iunie] Spiritismul demascat apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro