[vineri, 31 mai]

 

 

„Creştinii din generaţiile trecute au păzit duminica, presupunând că astfel păzesc Sabatul biblic. Există şi astăzi creştini autentici în toate bisericile, cea Romano-Catolică nefăcând excepţie, care cred cu sinceritate că duminica este Sabatul hotărât de Dumnezeu. Dumnezeu le acceptă intenţiile sincere şi integritatea. Dar când respectarea duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea se va lămuri care este adevăratul Sabat, atunci oricine va călca porunca lui Dumnezeu pentru a respecta un principiu care nu are o autoritate mai înaltă decât cea a Romei va onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Cel în cauză îi aduce omagiu Romei şi puterii care impune instituţia sfinţită de Roma. Se închină fiarei şi chipului ei. Când resping instituţia despre care Dumnezeu a declarat că este semnul autorităţii Sale şi când onorează în locul ei ceea ce Roma a ales ca dovadă a supremaţiei ei, oamenii acceptă semnul supunerii faţă de Roma – «semnul fiarei». Cei care continuă să calce porunca divină nu vor primi «semnul fiarei» înainte ca această realitate să fie clar adusă la cunoştinţa oamenilor, care vor fi puşi în situaţia de a alege între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor” („Tragedia veacurilor”, p. 449).

 

 

Post-ul [vineri, 31 mai] apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro