[sâmbătă, 3 februarie] „Mă voi ridica”

 

 

Text de memorat:

 

Psalmii 12:5

„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, „acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi””.

 

Epoca noastră nu este singura în care răul, nedreptatea și oprimarea fac ravagii. Psalmiștii au trăit și ei într-o astfel de eră. Prin urmare, pe lângă altele, psalmii sunt și forme de protest împotriva violenței și asupririi din lume. Este protestul lui Dumnezeu, al nostru și al psalmiștilor.

 

Da, Domnul este îndelung răbdător și Își stăpânește mânia în marea Lui îndurare, pentru că dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință și să își schimbe căile (2 Petru 3:9-15). Și, deși momentul ales de Dumnezeu pentru a interveni nu coincide întotdeauna cu așteptările umane, va veni ziua judecății lui Dumnezeu (Psalmii 96:13; 98:9). Nu trebuie decât să ne încredem în El și în promisiunile Sale, până când va veni ziua aceea. Numai Creatorul al cărui tron este întemeiat pe neprihănire și pe dreptate (89:14; 97:2) poate oferi, prin judecata Sa suverană, stabilitate și prosperitate lumii. Aspectul dublu al judecății divine include eliberarea celor asupriți și distrugerea celor răi (7:6-17).

 

Aceasta este ceea ce ni s-a promis și se va întâmpla, fără îndoială, într-o zi, dar la vremea stabilită de Dumnezeu, nu de noi – așa cum accentuează psalmistul.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Isaia 66 – Ieremia 6
1. Spre cine Își îndreaptă Domnul privirile?
2. Ce n-au întrebat preoții?
3. Ce urma să i se întâmple chivotului legământului Domnului?
4. Ce fel de meșteri erau în poporul Domnului?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Vindecarea minții” (până la „Făgăduințe de vindecare”)
5. Cum se pot împotrivi bolii cei care sunt bolnavi?

Post-ul [sâmbătă, 3 februarie] „Mă voi ridica” apare prima dată în Studiu Biblic.