[sâmbătă, 14 ianuarie] Legământul zecimii

 

 

De citit:

Geneza 14:18-20; Maleahi 3:10; Deuteronomul 12:5-14; Leviticul 27:30; 1 Împărați 17:9-16; 1 Corinteni 4:1,2.

 

Text de memorat:

Maleahi 3:10

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare”.

 

În Geneza 14, Avram se întorsese dintr-o misiune reușită de salvare de ostatici, în urma căreia îi recuperase pe nepotul lui, Lot, familia acestuia și pe ceilalți prizonieri de război luați din Sodoma. Regele Sodomei a fost atât de recunoscător pentru că fusese salvat încât i-a oferit lui Avram toată prada de război. Avram nu doar că a refuzat oferta regelui, dar i-a dat lui Melhisedec zecime din tot ceea ce deținea.

 

Imediat după experiența lui Avram cu zecimea, Dumnezeu a spus: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 15:1). De fapt, Dumnezeu îi spunea lui Avram: „Nu te teme! Eu te voi proteja și Mă voi îngriji de nevoile tale.” Apoi, mult mai târziu, Moise le spune israeliților chiar înainte să intre în Canaan: „Să iei zeciuială din tot ce-ți va aduce sămânța, din ce-ți va aduce ogorul în fiecare an […] ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău” (Deuteronomul 14:22,23).

 

Ellen G. White a scris: „Dinainte să-i fie dat lui Moise sistemul precis, încă din zilele lui Adam chiar, oamenilor li s-a cerut să Îi ofere lui Dumnezeu daruri în scopuri religioase” („Mărturii pentru biserică”, vol. 3, p. 393). Ce înseamnă toate acestea pentru zilele noastre?

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: 1 Cronici 22 – 28
1. Ce a strâns David și număra un milion pentru zidirea templului?
2. Câți dregători, judecători și instrumentiști leviți a rânduit David?
3. Ce instrumente se foloseau pentru prorocire?
4. De ce a fost refuzat David când a dorit să zidească o casă Numelui Domnului?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 13 (DAVID până la DANIEL, inclusiv)
5. Ce urma să facă Dumnezeu când conducătorii în vreme de război intrau în casa de rugăciune?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 14 ianuarie] Legământul zecimii apare prima dată în Studiu Biblic.