[marți, 22 noiembrie] „Să mă mut și să fiu împreună cu Hristos”

 

 

3. Citește Filipeni 1:21-24 și 1 Tesaloniceni 4:13-18. Când se aștepta Pavel să fie „cu Hristos” și „cu Domnul”?

 

Filipeni 1:21-24

„21 Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. 22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. 23 Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, 24 dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup”.

 

1 Tesaloniceni 4:13-18

„13 Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. 14 Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. 15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 18 Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte”.

 

Pavel era mânat de pasiunea de a trăi „în Hristos” acum (2 Corinteni 5:17) și „cu Domnul” Hristos după a doua Sa venire (1 Tesaloniceni 4:17). Nici măcar moartea nu putea să-i smulgă certitudinea că Îi aparține Domnului Său. Citește argumentele lui în Romani 8:38,39 și Romani 14:8. Cu această certitudine în suflet, Pavel se referea la credincioșii decedați drept „cei ce au adormit în El [Isus]” (1 Tesaloniceni 4:14) și care vor fi înviați la a doua venire a lui Isus ca să primească viața veșnică (1 Corinteni 15:16-18; 1 Tesaloniceni 4:13-18).

 

Prin exprimarea dorinței de a se muta și a fi „împreună cu Hristos” (Filipeni 1:23), a vrut Pavel să spună că, după ce murea, sufletul lui avea să se mute și să trăiască în mod conștient cu Hristos? Nicidecum! În acest text, „Pavel dă glas dorinței sale de a părăsi această viață și a fi cu Hristos, fără a face referire la vreun interval de timp care s-ar scurge între cele două evenimente, ca și cum prin moarte s-ar fi dus imediat la cer. Acest verset nu afirmă însă că Pavel se aștepta să meargă la ceruri odată cu moartea sa. El afirmase foarte clar că își va primi răsplata la a doua venire a lui Hristos (2 Timotei 4:8)” (Biblia de studiu, Editura Viață și Sănătate, 2014, comentariu la Filipeni 1:23).

 

Dar de ce prefera Pavel să moară în loc să trăiască? Pentru că atunci s-ar fi putut odihni în sfârșit de toate necazurile lui, fără să fie nevoit să mai sufere fizic, în trup (1 Corinteni 9:27). Și s-ar fi odihnit cu deplina certitudine că avea să primească „coroana neprihănirii” la a doua venire a lui Isus (2 Timotei 4:6-8). Deși cu siguranță nu voia să moară, Pavel știa ce avea să urmeze după moarte.

 

Cine nu s-a gândit, mai ales în momentele grele, ce bine ar fi să închidă ochii în moarte și, următorul lucru pe care să-l știe, să fie acela de a fi „cu Domnul”? Cum ne ajută acest gând să înțelegem ce a vrut Pavel să spună în Filipeni?

 

Post-ul [marți, 22 noiembrie] „Să mă mut și să fiu împreună cu Hristos” apare prima dată în Studiu Biblic.