[luni, 21 noiembrie] „Astăzi vei fi cu Mine în rai”

 

 

Unul dintre textele biblice cel mai des folosite pentru a dovedi că sufletul este nemuritor e Luca 23:43. Citește-l în mai multe traduceri și versiuni ale Bibliei și vei observa că aproape toate îl redau la fel, dând impresia că exact în ziua în care a murit Isus, El și tâlharul au fost împreună în rai. Nu ar trebui să fim surprinși, deoarece aceste traduceri sunt realizate de specialiști care cred în nemurirea naturală a sufletului. Dar este aceasta cea mai bună traducere a textului?

 

2. Compară Luca 23:43 cu Ioan 20:17 și cu Ioan 14:1-3. În ce mod promisiunea făcută tâlharului pocăit de pe cruce ar trebui interpretată în lumina cuvintelor lui Isus adresate Mariei Magdalena și a făgăduinței făcute ucenicilor?

 

Supoziția că Isus și tâlharul au mers în rai în aceeași zi contrazice cuvintele lui Isus adresate Mariei Magdalena după înviere, care transmit că El încă nu mersese în prezența Tatălui în cer (Ioan 20:17). Această idee greșită, și anume că Isus și tâlharul pocăit au mers în cer în aceeași zi, mai contrazice și promisiunea făcută de Isus ucenicilor că aveau să fie luați la cer abia la a doua Sa venire (Ioan 14:1-3).

 

Problema în Luca 23:43 este dacă adverbul „astăzi” (gr., sēmeron) determină verbul care vine după el („a fi”) sau pe cel de dinaintea lui („a spune”). Wilson Paroschi admite că gramatical este practic imposibil de stabilit alternativa corectă. „Luca însă are tendința clară de a folosi acest adverb legat de verbul care este în fața lui. Acesta este cazul în 14 din cele 20 de folosiri ale lui sēmeron din Luca și din Faptele apostolilor” („The Significance of a Comma: An Analysis of Luke 23:43”, în Ministry, iunie 2013, p. 7). Așadar interpretarea cea mai firească a  versetului 43 din Luca 23 ar fi: „Adevărat îți spun astăzi, vei fi cu Mine în rai.” Formularea „îți spun astăzi” evidențiază relevanța și solemnitatea afirmației: „vei fi cu Mine în rai”. Pe scurt, Isus îi promitea tâlharului, chiar atunci și acolo, că avea să fie mântuit. De altfel, versiunea EDCR a Bibliei Cornilescu (vezi în aplicația YouVersion) redă astfel într-o notă acest text: „Adevărat îți spun astăzi: vei fi cu Mine în rai.”

 

Citește Luca 23:39-43. În ciuda păcatului său, a faptului că nu avea nimic de oferit lui Dumnezeu, tâlharului pocăit i s-a  promis viața veșnică în Hristos. În ce fel acest episod transmite marele adevăr al mântuirii doar prin credință? În ce privințe suntem și noi exact ca acel tâlhar? În ce fel ne deosebim?

 

Post-ul [luni, 21 noiembrie] „Astăzi vei fi cu Mine în rai” apare prima dată în Studiu Biblic.