[vineri, 30 septembrie]

 

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, capitolul 1; „”Tragedia veacurilor, capitolul 29

 

„Nu mai era nicio speranță de răscumpărare pentru aceia [Satana și îngerii lui] care fuseseră martori la gloria inexprimabilă a cerului, care se bucuraseră de ea și văzuseră teribila maiestate a lui Dumnezeu și care, în prezența acestei slave, se răzvrătiseră împotriva Lui. Nu mai erau alte minunate manifestări ale marii puteri a lui Dumnezeu care să-i impresioneze la fel de profund ca cele la care deja asistaseră. Dacă au fost în stare să se revolte chiar în prezența slavei de nedescris, nu mai puteau fi puși într-o situație mai favorabilă pentru a fi testați. Nu mai era nicio putere de rezervă și nici înălțimi și adâncimi mai mari ale gloriei nesfârșite care să învingă îndoielile lor invidioase și nemulțumirile lor răzvrătite. Vina lor și pedeapsa lor trebuiau să fie direct proporționale cu înaltele lor privilegii din curțile cerești” (Ellen G. White, „Confruntarea cu ispita”, p. 21).

 

 

Post-ul [vineri, 30 septembrie] apare prima dată în Studiu Biblic.