[joi, 14 iulie] Încercare de foc

 

 

Un tânăr, pe care îl vom numi Alex, ieșise dintr-o perioadă a tinereții foarte tulbure: droguri, violență, chiar și o perioadă în închisoare. Apoi, datorită bunătății unui membru adventist (pe care îl jefuise), Alex a aflat despre Dumnezeu și și-a predat inima lui Isus. Deși mai avea probleme și lupte și încă persistau în viața lui elemente din trecut, Alex devenea un om nou în Isus. Îl iubea pe Dumnezeu și căuta să-și exprime dragostea aceasta ascultând de poruncile Sale (1 Ioan 5:1,2). La un moment dat, Alex s-a simțit îndemnat să se facă pastor. Totul părea să îl îndrepte în acea direcție. Fără nicio îndoială, el răspundea chemării lui Dumnezeu.

 

La facultate, lucrurile au mers bine la început. Apoi, rând pe rând, lucrurile au început să o ia razna și viața lui să se destrame. Sursa lui de venit a început să sece; un prieten apropiat s-a întors împotriva lui, făcând acuzații false în dreptul lui, care i-au distrus reputația. Apoi Alex se tot îmbolnăvea; nimeni nu știa exact cauza, dar acest lucru i-a afectat cursurile până acolo încât se temea că va fi nevoit să renunțe definitiv la școală. Pe deasupra, se lupta cu ispita teribilă a drogurilor, care se găseau ușor în vecinătatea lui. La un moment dat chiar a avut o cădere în acest domeniu. Alex nu înțelegea de ce i se întâmplau toate acestea, mai ales pentru că era sigur că Domnul îl condusese spre acea școală. Se înșelase Alex în această privință? Dacă da, întreaga lui experiență cu Dumnezeu era o greșeală imensă? Până și elementele de bază ale credinței lui erau puse la îndoială.

 

8. Imaginează-ți că, în această criză, Alex vine la tine și îți cere sfatul. Ce i-ai spune? Ce experiențe personale ai avut care ar putea ajuta pe cineva ca el? La ce versete din Biblie ai apela? Cât de utile ar fi următoarele pasaje într-o asemenea situație? Proverbele 3; Ieremia 29:13; Romani 8:28; 2 Corinteni 12:9; Evrei 13:5.

 

Proverbele 3

Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! 2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace. 3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. 4 Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. 7 Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! 8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale. 9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău, 10 căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must. 11 Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui. 12 Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte! 13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere! 14 Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul; 15 ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. 16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă. 17 Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. 18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi. 19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul şi prin pricepere a întărit El cerurile; 20 prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii roua. 21 Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! 22 Căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău. 23 Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni. 24 Când te vei culca, vei fi fără teamă şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. 25 Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi, 26 căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere. 27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poţi s-o faci. 28 Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!”,când ai de unde să dai! 29 Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuieşte liniştit lângă tine. 30 Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut niciun rău. 31 Nu pizmui pe omul asupritor şi nu alege niciuna din căile lui! 32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană. 33 Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează. 34 Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har. 35 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.

 

Ieremia 29:13

„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima”.

 

Romani 8:28

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”.

 

2 Corinteni 12:9

„Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine”.

 

Evrei 13:5

„Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi””.

 

Aproape toți cei care Îl urmează pe Domnul au avut parte de crize în care au fost ispitiți să se îndoiască de călăuzirea Lui. Aspectul cel mai important în astfel de situații este să ne agățăm cu toate forțele de făgăduințele Lui, să ne amintim de îndrumarea lui Dumnezeu din trecut și să ne rugăm pentru credință și rezistență. Domnul nu va renunța niciodată la noi. Întrebarea este: Cum să facem să nu cedăm ispitei de a renunța noi la El?

 

 

Post-ul [joi, 14 iulie] Încercare de foc apare prima dată în Studiu Biblic.