[miercuri, 13 iulie] O moștenire trainică

 

 

5. Citește 1 Petru 1:6,7. Ce spune apostolul aici?

 

1 Petru 1:6,7

„6 În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări, 7 pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos…”

 

 

Petru le scria unor oameni care se luptau cu greutățile și de multe ori se simțeau singuri. Destinatarii lui erau „aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Cappadocia, Asia și Bitinia” (1 Petru 1:1). Această regiune compune astăzi vestul Turciei. Câteva versete mai jos, Petru spune că știe că ei sunt întristați și că trec „prin felurite încercări” (1 Petru 1:6).

 

6. Recitește 1 Petru 1:1. Ce ar putea însemna cuvintele „străini” și „împrăștiați”? Cum ar fi putut aceste aspecte să intensifice și mai mult încercările creștinilor?

 

1 Petru 1:1

„Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,…”

 

A fi creștin în acele vremuri era un lucru nou; credincioșii erau puțini și răspândiți în locuri unde, fără discuție, erau o minoritate. În cel mai bun caz, erau greșit înțeleși; în cel mai rău caz, erau persecutați. Petru îi asigură că aceste încercări nu sunt întâmplătoare sau neprevăzute (1 Petru 1:6,7). Credința autentică este ținta acelora care perseverează, care rămân fermi prin „felurite încercări”.

 

7. Citește 1 Petru 1:6-9. Ce asigurare supremă caută Petru să le dea acestor oameni greu încercați? Ce semnificație are această speranță și pentru tine?

 

1 Petru 1:6-9

„6 În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări, 7 pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 8 pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, 9 pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre”.

 

Oricare ar fi fost greutățile lor, indiferent ce au îndurat, cum s-ar putea compara acestea cu veșnicia care îi așteaptă când Hristos va reveni? Cuvintele lui Petru adresate lor sunt cuvintele lui Dumnezeu adresate nouă, indiferent de greutățile cu care ne confruntăm. Oricât de grele sau dureroase ar fi încercările noastre, nu trebuie să pierdem din vedere scopul suprem: viața veșnică într-un cer nou și pe un pământ nou, fără durere sau moarte. Cu o asemenea promisiune înaintea noastră – o promisiune a cărei împlinire e garantată de moartea lui Isus –, cât de important este să nu ne pierdem credința, ci, în schimb, în necazurile prin care trecem, să-I cerem Domnului să ne curețe de orice lucru care stă în calea credinței noastre!

 

Post-ul [miercuri, 13 iulie] O moștenire trainică apare prima dată în Studiu Biblic.