[marți, 31 mai] Episodul cu Dina

 

 

Acum, că s-a împăcat cu fratele lui, Iacov vrea să se stabilească în Canaan în pace. Cuvântul șalem, „cu bine” (Geneza 33:18), care derivă din cuvântul șalom, „pace”, este pentru prima dată exprimat în legătură cu parcursul lui Iacov.

 

După ce a cumpărat o bucată de pământ de la locuitorii țării (Geneza 33:19), el ridică un altar acolo, demonstrând credință și faptul că a înțeles cât de dependent este de fapt de Domnul. La fiecare jertfă adusă are loc un act de închinare.

 

Cu toate acestea, pentru prima dată în viața lui, Iacov-Israel se confruntă cu problemele ce derivă din stabilirea în țară. Ca și Isaac în Gherar cu Abimelec (Geneza 26:1-33), Iacov încearcă să găsească o modalitate de a se înțelege cu canaaniții.

 

3. Ce s-a întâmplat și a răsturnat planurile lui Iacov de a duce o existență pașnică?

 

Geneza 34

„Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieşit să vadă pe fetele ţării. 2 Ea a fost zărită de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea şi a necinstit-o. 3 S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata şi a căutat s-o liniştească. 4 După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta!” 5 Iacov a aflat că-i necinstise pe fiică-sa Dina şi, fiindcă fiii săi erau cu vitele la păşune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. 6 Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. 7 Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârşise o mişelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată. 8 Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, daţi-i-o de nevastă 9 şi încuscriţi-vă cu noi; voi daţi-ne fetele voastre şi luaţi pentru voi pe ale noastre! 10 Locuiţi cu noi; ţara vă stă înainte, rămâneţi în ea, faceţi negoţ şi cumpăraţi pământuri în ea.” 11 Sihem a zis tatălui şi fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, şi vă voi da ce-mi veţi cere. 12 Cereţi-mi o zestre cât de mare şi cât de multe daruri, şi voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă.” 13 Fiii lui Iacov au răspuns şi au vorbit cu vicleşug lui Sihem şi tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. 14 Ei i-au zis: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci ar fi o ocară pentru noi. 15 Nu ne vom învoi la aşa ceva decât dacă vă faceţi şi voi ca noi şi dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. 16 Atunci vă vom da pe fetele noastre şi vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi şi vom face împreună un singur norod. 17 Dar, dacă nu voiţi să ne ascultaţi şi să vă tăiaţi împrejur, ne vom lua fata şi vom pleca.” 18 Cuvintele lor au plăcut lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui Hamor. 19 Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov şi era cel mai bine văzut în casa tatălui său. 20 Hamor şi fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetăţii şi au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: 21 „Oamenii aceştia au gânduri de pace faţă de noi; să rămână dar în ţară şi să facă negoţ; ţara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor şi le vom da de neveste pe fetele noastre. 22 Dar oamenii aceştia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum şi ei înşişi sunt tăiaţi împrejur. 23 Turmele lor, averile lor şi toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” 24 Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii au ascultat pe Hamor şi pe fiul său Sihem şi toţi bărbaţii au fost tăiaţi împrejur, toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii. 25 A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-a luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetăţii care se credea în linişte şi au ucis pe toţi bărbaţii. 26 Au trecut, de asemenea, prin ascuţişul sabiei pe Hamor şi pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem şi au ieşit afară. 27 Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi şi au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. 28 Le-au luat oile, boii şi măgarii, tot ce era în cetate şi ce era pe câmp; 29 le-au luat ca pradă de război toate bogăţiile, copiii şi nevestele şi tot ce se găsea în case. 30 Atunci, Iacov a zis lui Simeon şi lui Levi: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor ţării, canaaniţilor şi fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate şi voi fi nimicit, eu şi casa mea.” 31 Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?””

 

Acest episod dezgustător scoate în evidență complexitatea personajelor și a faptelor lor. Senzualul Sihem, care o violează pe Dina, este descris ca un bărbat sincer și plin de iubire față de Dina, încercând să repare greșeala făcută. El este dispus inclusiv să se supună ritualului de legământ prin circumcizie.

 

Între timp, Simeon și Levi, care se prezintă ca apărători ai lui Dumnezeu și ai poruncilor Sale și ca împotrivitori ai căsătoriilor cu canaaniții (Leviticul 19:29), recurg la minciună și la înșelătorie (Geneza 34:13) și sunt gata să omoare și să prade (Geneza 34:25-27). Acțiunile lor nu sunt doar condamnabile (de ce nu l-au pedepsit doar pe cel care greșise?), ci au potențialul de a crea și multe probleme.

 

Cât despre Iacov, el este preocupat doar să fie pace. Când i se aduce la cunoștință violul asupra fiicei lui, el nu spune nimic (Geneza 34:5). Dar, după ce aude ce au făcut fiii lui, el îi muștruluiește fățiș din cauza a ceea ce ar putea urma: „Voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării, canaaniților și fereziților. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea” (Geneza 34:30).

 

De nenumărate ori vedem în aceste pasaje amăgire și înșelătorie, precum și acte de bunătate și de har. Ce ne spune acest fapt despre natura umană a credincioșilor?

 

 

Post-ul [marți, 31 mai] Episodul cu Dina apare prima dată în Studiu Biblic.