[joi, 19 mai] O soție pentru Avraam

 

 

6. Care este semnificația acestor evenimente finale din viața lui Avraam?

 

Geneza 24:67–25:1-8

„67 Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.

Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura. 2 Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah. 3 Iocşan a născut pe Seba şi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Aşurimii, Letuşimii şi Leumimii. 4 Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei. 5 Avraam a dat lui Isaac toate averile sale. 6 Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale şi, pe când era încă în viaţă, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac înspre răsărit, în Ţara Răsăritului. 7 Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani. 8 Avraam şi-a dat duhul şi a murit după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile, şi a fost adăugat la poporul său”.

 

După ce Sara a murit, Avraam s-a recăsătorit. Asemenea lui Isaac, el este mângâiat după moartea Sarei (Geneza 24:67). Amintirea Sarei trebui să fi fost încă vie în mintea patriarhului, așa cum a fost în mintea fiului său.

 

Cu toate acestea, identitatea noii sale soții este neclară. Faptul că cronicarul îi alătură pe fiii Cheturei și pe fiii lui Agar, fără să menționeze numele Chetura, ar putea însemna că Chetura ar putea fi Agar (după cum au sugerat unii). Un aspect semnificativ este că Avraam se poartă cu fiii Cheturei cum s-a purtat cu fiii lui Agar: el îi trimite departe, ca să evite orice influență spirituală și ca să facă o distincție clară între fiul lui avut cu Sara și ceilalți fii.

 

De asemenea, el „a dat lui Isaac toate averile sale” (Geneza 25:5), în timp ce „a dat daruri fiilor țiitoarelor sale” (Geneza 25:6). Clasificarea drept „țiitoare” ar putea implica și faptul că statutul Cheturei, asemenea statutului lui Agar, a fost acela de concubină. Potențiala identificare a Cheturei cu Agar ar mai putea explica și aluzia subtilă la memoria Sarei ca un preludiu al căsătoriei lui Avraam cu Chetura-Agar.

 

Este interesant că în Geneza 25:1-4,12-18 este o listă cu copiii pe care Avraam i-a avut cu Chetura, precum și o listă cu copiii lui Ismael. Poate că scopul genealogiei de după căsătoria lui Avraam cu Chetura, care i-a dăruit șase copii, versus ceilalți doi copii ai săi (Isaac și Ismael), este acela de a oferi dovezi referitoare la făgăduința lui Dumnezeu că Avraam va fi tatăl multor popoare.

 

Cea de-a doua genealogie se referă la urmașii lui Ismael, care au format și ei 12 triburi (compară cu Geneza 17:20), la fel cum s-a întâmplat în cazul lui Iacov (Geneza 35:22-26). Dar, desigur, legământul lui Dumnezeu va fi rezervat seminței lui Isaac (Geneza 17:21), nu a lui Ismael, un aspect asupra căruia Scriptura este foarte clară.

 

Consemnarea morții lui Avraam, între cele două genealogii (Geneza 25:7-11), stă, de asemenea, mărturie despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta scoate la iveală împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu lui Avraam cu mulți ani mai înainte, și anume că el va muri „după o bătrânețe fericită” (Geneza 15:15) și după „mulți ani” (compară cu Eclesiastul 6:3).

 

În final, Domnul a rămas fidel promisiunilor Sale pline de har față de slujitorul Său credincios Avraam, a cărui credință este prezentată în Scriptură ca un mare exemplu, dacă nu cel mai bun exemplu din Vechiul Testament de mântuire prin credință (vezi Romani 4:1-12).

 

 

Post-ul [joi, 19 mai] O soție pentru Avraam apare prima dată în Studiu Biblic.