[joi, 28 aprilie] Dimensiunea răscumpărătoare a împrăștierii pe pământ

 

 

6. De ce faptul că Dumnezeu i-a împrăștiat pe oameni a dus la salvarea lor?

 

Geneza 11:8,9

„8 Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului, aşa că au încetat să zidească cetatea. 9 De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului”.

 

Geneza 9:1

„Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul”.

 

Geneza 1:28

„Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.””

 

Planul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru oameni a fost ca ei să se înmulțească și să umple pământul (Geneza 9:1; compară cu Geneza 1:28). În ciuda planului divin, ziditorii Turnului Babel au preferat să se adune ca un singur popor. Unul dintre motivele construcției lor era să nu mai fie „împrăștiați pe toată fața pământului” (Geneza 11:4). Ei au refuzat să se ducă în altă parte probabil gândind că împreună aveau să fie mai puternici decât ar fi fost despărțiți și împrăștiați. Și, într-un anumit sens, aveau dreptate.

 

Din nefericire, ei au căutat să folosească spre rău puterea lor unificată. Ei voiau să-și facă „un nume”, o reflectare intensă a aroganței, a mândriei lor. Când oamenii vor să-și facă „un nume”, în semn de sfidare fățișă a lui Dumnezeu, putem fi siguri că nu se va termina bine. Niciodată nu se termină bine.

 

Astfel, ca o sentință împotriva sfidării lor directe, Dumnezeu i-a împrăștiat „pe toată fața pământului” (Geneza 11:9), exact ce nu voiau ei să se întâmple.

 

Destul de interesant, numele „Babel”, care înseamnă „poarta lui Dumnezeu”, este înrudit cu verbul balal, care înseamnă „încurcătură” (Geneza 11:9). Din cauză că au vrut să ajungă la „poarta” lui Dumnezeu, din cauză că și-au închipuit că sunt Dumnezeu, au sfârșit încurcați și mult mai puțin puternici decât înainte.

 

„Locuitorii Babelului erau hotărâți să înființeze o conducere care să fie independentă de Dumnezeu. Printre ei erau totuși unii care se temeau de Dumnezeu, dar care fuseseră amăgiți de ambițiile celor necredincioși și atrași în planurile lor. De dragul acestor credincioși, Dumnezeu Și-a amânat judecățile și le-a dat oamenilor timp în care să-și manifeste adevăratul caracter. În tot acest timp, fiii lui Dumnezeu se străduiau să-i întoarcă de la planurile lor, dar oamenii erau strâns uniți în demersul lor provocator la adresa Cerului. Dacă ar fi mers mai departe nestingheriți, ei ar fi ticăloșit lumea chiar din pruncia ei. Alianța lor a fost întemeiată pe răzvrătire; o împărăție întemeiată pe înălțare
de sine și în care Dumnezeu nu urma să aibă nici stăpânire, nici onoare” (Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 123).

 

Citește 1 Timotei 2:1-4 și roagă-te pentru cei care conduc localitatea sau regiunea unde trăiești, rostind numele lor în mijlocire fierbinte către Dumnezeu.

 

 

Post-ul [joi, 28 aprilie] Dimensiunea răscumpărătoare a împrăștierii pe pământ apare prima dată în Studiu Biblic.