[marți, 15 februarie] Legământul cel nou are un Mijlocitor mai bun

 

 

3. Citește Evrei 8:1-6. De ce Isus este un Mijlocitor mai bun al legământului?

 

Evrei 8:1-6

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 2 ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 3 Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. 4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 5 Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte”. 6 Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune”.

 

Termenul grecesc mesitēs („mediator”, „mijlocitor”) derivă din cuvântul mesos („mijloc”) și are sensul de „cel care merge sau stă în mijloc”. Acesta este un termen tehnic și se referea la o persoană care îndeplinea una sau mai multe dintre următoarele funcții: (1) un arbitru între două sau mai multe echipe, (2) un negociator sau un broker de afaceri, (3) un martor în sensul legal al cuvântului sau (4) cineva care se punea chezaș pentru altcineva, garantând astfel realizarea unei înțelegeri.

 

Termenul „mijlocitor” este o traducere cam limitată a lui „mesitēs” din cartea Evrei, deoarece se concentrează doar pe primele două sau trei sensuri ale cuvântului grecesc. Totuși, în Evrei este evidențiată cea de-a patra funcție. Isus nu este văzut ca un „mijlocitor”, în sensul că El rezolvă o dispută între Tatăl și ființele umane, ca un pacificator care împacă două părți nemulțumite sau ca un martor care atestă existența unui contract sau respectarea acestuia; ci, după cum epistola lămurește, Isus este „chezașul” (sau „garantul”) noului legământ (Evrei 7:22). În Evrei, termenul „mijlocitor” este echivalent cu „garant”. Isus garantează că făgăduințele din cadrul legământului se vor împlini.

 

Moartea lui Hristos face posibilă instituirea noului legământ deoarece ea satisface cerințele primului legământ încheiat cu poporul Israel (și chiar cu prima pereche din Eden), care fusese încălcat (Evrei 9:15-22). În sensul acesta, Isus este garantul care a luat asupra Lui toate obligațiile legale ale legământului. Într-un alt sens, înălțarea lui Isus la cer garantează că promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut oamenilor vor fi împlinite (Evrei 6:19,20). Isus Se pune garant pentru legământ fiindcă a arătat că făgăduințele lui Dumnezeu sunt adevărate. Prin faptul că L-a înviat și L-a așezat pe Isus la dreapta Sa, Tatăl ne-a dovedit că ne va învia și pe noi și ne va duce la Sine.

 

Isus este un Mijlocitor mai mare decât Moise pentru că slujește în sanctuarul ceresc și pentru că S-a dat pe Sine ca o jertfă fără cusur pentru noi (Evrei 8:1-5; 10:5-10). Fața lui Moise a reflectat slava lui Dumnezeu (Exodul 34:29-35), dar Isus este slava lui Dumnezeu (Evrei 1:3; Ioan 1:14). Moise a vorbit cu Dumnezeu față în față (Exodul 33:11), dar Isus este Cuvântul personificat sau întrupat al lui Dumnezeu (Evrei 4:12,13; Ioan 1:1-3,14).

 

Da, Hristos a satisfăcut cerințele legământului care constau în ascultare. În lumina acestui lucru, care este rolul ascultării în viața noastră?

 

 

Post-ul [marți, 15 februarie] Legământul cel nou are un Mijlocitor mai bun apare prima dată în Studiu Biblic.