[luni, 14 februarie] Nou și înnoit

 

 

2. Ce ne învață versetele următoare despre natura noului legământ? Compară Evrei 8:10-12 cu Deuteronomul 6:4-6; 30:11-14 și Ieremia 31:31-34.

 

 

Evrei 8:10-12

„10 Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. 12 Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.””

 

Deuteronomul 6:4-6

„4 Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. 5 Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. 6 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta”.

 

Deuteronomul 30:11-14

„11 Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. 12 Nu este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’ 13 Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’ 14 Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti”.

 

Ieremia 31:31-34

„31 Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. 32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. 33 Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34 Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.””

 

Făgăduința unui legământ nou din Evrei face trimitere la Ieremia. Potrivit lui Ieremia, promisiunea lui Dumnezeu de a încheia un nou legământ a fost, de fapt, o reînnoire a legământului pe care El îl încheiase prima dată cu poporul Israel prin Moise (Ieremia 31:31-34). Așadar, s-ar putea spune că Ieremia 31 nu vorbește strict despre un legământ „nou”, ci despre o „reînnoire” a legământului inițial pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel. De fapt, termenul ebraic pentru „nou”, hadashah, poate avea atât sensul de „a reînnoi”, cât și pe cel de „nou-nouț”. Problema cu vechiul legământ a fost că poporul nu l-a respectat (Evrei 8:8,9). Nu legământul a fost imperfect, ci oamenii. Dacă israeliții L-ar fi văzut în simboluri pe Mesia care avea să vină și dacă și-ar fi pus credința în El, legământul nu ar fi fost niciodată încălcat. Totuși, în viața multor oameni credincioși din istoria poporului Israel s-au împlinit obiectivele legământului și ei au avut Legea în inima lor (Psalmii 37:31; 40:8; 119:11; Isaia 51:7).

 

Deși legământul nou este o reînnoire a celui vechi, într-un anumit sens el este și nou. Făgăduința din Ieremia despre un „legământ nou” nu prevedea pur și simplu o reînnoire a condițiilor care au existat înainte ca poporul să fie dus în robie, condiții care fuseseră încălcate și reînnoite de multe ori din cauza răzvrătirii poporului. Și aceasta pentru că israeliții nu au fost dispuși să-și respecte partea lor din cadrul legământului (Ieremia 13:23). Așadar, Dumnezeu a promis că va face „un lucru nou” (Ieremia 31:22). Legământul nu avea să fie ca acela pe care îl încheiase cu „părinții lor” (Ieremia 31:32). Din cauza lipsei de credincioșie a poporului, făgăduințele pe care Dumnezeu le dăduse
în cadrul legământului cu Moise nu s-au împlinit niciodată. Acum, în virtutea garanției oferite de Fiul (Evrei 7:22), Dumnezeu urma să-Și împlinească planurile. Dumnezeu nu Și-a schimbat Legea sau standardele, ci L-a trimis pe Fiul Său ca să fie chezașul promisiunilor din cadrul legământului (Evrei 7:22; 6:18-20). Acesta este motivul pentru care acest legământ nu este însoțit de blesteme. El prevede doar binecuvântări pentru că Isus l-a respectat cu desăvârșire, făcându-Se blestem pentru noi (Galateni 3:13).

 

Citește 2 Timotei 2:13. Ce putem învăța din credincioșia lui Dumnezeu față de poporul Său și față de planurile Sale atunci când ne gândim la planurile și la relațiile noastre cu semenii?

 

 

Post-ul [luni, 14 februarie] Nou și înnoit apare prima dată în Studiu Biblic.