[duminică, 13 februarie] Nevoia de un nou legământ

 

 

1. Citește Evrei 7:11-19. De ce a fost nevoie de un nou legământ?

 

 

Potrivit cărții Evrei, faptul că Isus a fost numit preot după rânduiala lui Melhisedec a însemnat că a fost inaugurat un nou legământ. Vechiul legământ fusese încheiat pe baza preoției leviților (Evrei 7:11). Preoții din seminția lui Levi slujeau ca mijlocitori între Dumnezeu și poporul Israel, iar Legea excludea din cadrul preoției pe oricine altcineva. Prin urmare, concluzia autorului este că o schimbare a preoției presupune o schimbare a legii preoției, precum și o schimbare a legământului (Evrei 7:12,18,19).

 

Problema cu vechiul legământ consta în faptul că el nu putea oferi desăvârșirea (Evrei 7:11). Pavel vorbește despre preoția leviților și despre lucrarea lor (jertfe, sărbători etc.). Jertfele animalelor care erau aduse prin intermediul lor nu puteau oferi nici curățarea adevărată și totală de păcat, nici accesul la Dumnezeu (Evrei 10:1-4; 9:13,14; 10:19-23).

 

Faptul că a fost necesar un nou legământ nu înseamnă că Dumnezeu a fost nedrept cu poporul Israel atunci când a încheiat cu el vechiul legământ. Slujirea leviților și serviciile de la cort au fost concepute ca să-i protejeze pe israeliți de idolatrie și, de asemenea, să le îndrepte atenția spre lucrarea lui Isus din viitor. În Evrei este subliniat faptul că jertfele au fost „umbra bunurilor viitoare” (Evrei 10:1).

 

Întrucât arătau spre Isus, jertfele ar fi trebuit să-i ajute pe oameni să-și pună speranța și încrederea în „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29; compară cu Isaia 53). Aceeași idee o subliniază și Pavel atunci când spune că „Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință” (Galateni 3:24) sau că „Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea” (Romani 10:4).

 

Cu alte cuvinte, chiar și Cele Zece Porunci, oricât de bune și de desăvârșite sunt, nu pot asigura mântuirea (Romani 3:20-28; 7:12-14). Ele ne oferă un standard de neprihănire perfect, dar nu ne oferă neprihănirea – nu mai mult decât ne poate șterge uitatul în oglindă ridurile care vin odată cu vârsta. Dacă vrem o neprihănire desăvârșită, atunci avem nevoie de Isus ca Substitut al nostru.

 

De ce Legea nu ne poate mântui? În definitiv, dacă ținem toate poruncile, și le ținem bine, chiar și în mod impecabil, de ce nu ne vor mântui totuși?

 

 

Post-ul [duminică, 13 februarie] Nevoia de un nou legământ apare prima dată în Studiu Biblic.