[vineri, 21 ianuarie] Un gând de încheiere

 

 

Evrei 2:13 conține cuvintele lui Isus pe care I le adresează Tatălui în legătură cu frații Săi: „Iată-Mă, Eu și copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!” Patrick Gray sugerează că Isus este descris aici ca fiind protectorul fraților Săi. Sistemul roman de tutela impuberum (tutela copiilor) stabilea că, la moartea tatălui copiilor, „un tutore, adesea un frate mai mare, prelua responsabilitatea de a avea grijă de copiii minori și de moștenirea lor până ce aceștia ajungeau la vârsta maturității, accentuând astfel datoria firească a fratelui mai mare de a avea grijă de frații mai mici.” – „Godly Fear: The Epistle to the Hebrews and Greco-Roman Critiques of Superstition” p. 126. Acest lucru explică de ce cartea Evrei se referă la noi ca fiind atât frații lui Isus, cât și copiii Lui. Ca Frate al nostru mai mare, Isus este tutorele și apărătorul nostru.

 

„În viaţa şi învăţăturile Sale, Hristos a dat o pildă desăvârşită de slujire neegoistă, care îşi are originea în Dumnezeu. Cel Preaînalt nu trăieşte pentru Sine. Prin faptul că a creat lumea şi că menţine toate lucrurile, El slujeşte fără încetare altora. «El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi» (Matei 5:45). Dumnezeu a încredințat Fiului Său acest ideal al slujirii. Lui Isus I s-a dat să stea în fruntea omenirii, pentru ca, prin pilda Sa, să-i înveţe pe alţii ce înseamnă să slujească.” – Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 649.

 

 

Post-ul [vineri, 21 ianuarie] Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.