[sâmbătă, 22 ianuarie] Isus, Dătătorul odihnei

 

Text de memorat:

 

Evrei 4:9

„Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu”.

 

Evrei 1 și 2 se concentrează pe întronarea lui Isus ca stăpân și eliberator al poporului lui Dumnezeu. Capitolele 3 și 4 Îl introduc pe Isus ca fiind Cel care ne oferă odihnă. Această progresie are sens dacă ne amintim că legământul cu David promitea că Dumnezeu avea să-i dea împăratului făgăduit și poporului său odihnă, izbăvindu-l de „toți vrăjmașii [săi]” (2 Samuel 7:10,11). Odihna aceasta este valabilă și pentru noi acum, când Isus stă la dreapta lui Dumnezeu.

 

Cartea Evrei o descrie ca fiind atât odihna lui Dumnezeu, cât și odihna de Sabat (Evrei 4:1-11). Dumnezeu le-a oferit odihna Sa lui Adam și Evei. Primul Sabat a fost o experiență a perfecțiunii cu Cel care a făcut posibilă perfecțiunea. Dumnezeu a mai promis și odihna de Sabat deoarece adevărata păzire a Sabatului cuprinde și făgăduința că Dumnezeu va restaura perfecțiunea de la început.

 

Când păzim Sabatul, ne amintim că Dumnezeu a luat măsuri perfecte pentru noi atunci când a creat lumea și când a răscumpărat-o la cruce. Dar, pe lângă faptul că, în primul rând, ne îndreaptă înapoi spre săptămâna Creației, adevărata păzire a Sabatului ne oferă în această lume imperfectă și o pregustare a viitorului pe care Dumnezeu ni l-a promis.

 

 

Studiu la rând:

Biblia: Geneza 3–9
1. Cine a fost numită ,,mama tuturor celor vii”?
2. Ce semnificație are numele Noe?
3. În a câta zi după intrarea lui Noe în corabie a venit potopul?
4. Cine a promis că se va uita la curcubeul din nori?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Un mare seceriș din rândul evreilor”
5. Ce va fi pentru evrei ca „zorile unei creații noi”?

 

Post-ul [sâmbătă, 22 ianuarie] Isus, Dătătorul odihnei apare prima dată în Studiu Biblic.