[duminică, 28 noiembrie] Adu-ți aminte de curcubeu

 

 

Prima dată când apare în Biblie sintagma „adu-ți aminte” este în Geneza 9, când, după potopul universal, Domnul i-a spus lui Noe că avea să pună curcubeul pe cer ca un semn al legământului Său că nu avea să mai distrugă niciodată pământul prin potop.

 

1. Cum este folosită sintagma „adu-ți aminte” în versetele următoare și ce putem învăța din utilizarea ei despre modul în care ar trebui să ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi?

 

Geneza 9:8-17

„8 Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui, care erau cu el, şi a zis: 9 „Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră, care va veni după voi; 10 cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele, şi toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ. 11 Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop, ca să pustiască pământul.” 12 Şi Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13 curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ. 14 Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, 15 şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. 16 Curcubeul va fi în nor, şi Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.” 17 Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pământ.”

 

Firește, Dumnezeu nu are nevoie de curcubeu pentru a-Și aminti de promisiunea și de legământul Lui. El doar a vorbit într-un limbaj pe care oamenii îl puteau înțelege. Mai curând, curcubeul este pentru noi, oamenii, ca să ne amintim de făgăduința lui Dumnezeu și de legământul Lui de a nu mai distruge iarăși lumea prin ape. Cu alte cuvinte, curcubeul avea rolul de a-i ajuta pe oameni să-și amintească de acest legământ special pe care Dumnezeul îl făcuse; de fiecare dată când avea să apară curcubeul, poporul lui Dumnezeu avea să-și aducă aminte nu doar de judecata lui Dumnezeu asupra lumii, pentru păcatul ei, ci și de dragostea Lui pentru lume și de promisiunea Lui de nu mai trimite vreodată un potop.

 

Curcubeul pe cer devine chiar și mai important pentru noi, astăzi, când, pe baza continuității legilor naturii, mulți oameni de știință resping din capul locului ideea că a fost vreodată un potop. Ellen G. White a scris că, înainte de potop, mulți oameni au avut aceeași gândire potrivit căreia continuitatea legilor naturii excludea posibilitatea ca un potop să poată avea loc. Ea a scris că înțelepții susțineau că „legile ei sunt așa de trainic stabilite, încât nici chiar Dumnezeu în persoană nu le poate schimba.” – Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 97

 

Astfel, înainte de potop, oamenii au susținut, pe baza legilor naturii, că așa ceva nu putea să se întâmple; după potop, oamenii au susținut, pe baza legilor naturii, că nu a existat niciodată. Cu toate acestea, Dumnezeu ne-a spus despre potop în Cuvântul Său și a dat lumii un semn, legat nu doar de potop, ci și de promisiunea Lui de a nu mai aduce un altul. Astfel, dacă ne aducem aminte ce înseamnă curcubeul, putem avea asigurarea, scrisă pe cer în aceste frumoase culori, că orice cuvânt al lui Dumnezeu este sigur.

 

Data viitoare când vei vedea un curcubeu, gândește-te la promisiunile lui Dumnezeu. Cum poți învăța să ai încredere în toate acele promisiuni?

 

 

Post-ul [duminică, 28 noiembrie] Adu-ți aminte de curcubeu apare prima dată în Studiu Biblic.