[luni, 15 noiembrie] Nu există zonă de mijloc

 

 

În toată Biblia ni se pun înainte doar două alegeri. Două opțiuni ne sunt prezentate aici.

 

2. Citește următoarele texte. Care sunt cele două opțiuni, cele două alegeri care sunt fie afirmate direct, fie subînțelese în textele de mai jos și cum sunt prezentate ele?

 

Ioan 3:16

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.

 

Geneza 7:22,23

„22 Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. 23 Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie”.

 

Romani 6:23

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.

 

Romani 8:6

„Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace”.

 

1 Ioan 5:12

„Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa”.

 

Matei 7:24-27

„24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. 27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”

 

În final, nu există o zonă de mijloc pentru noi, ființele umane. Înainte ca marea luptă să se termine definitiv, păcatul, Satana, răul, neascultarea și răzvrătirea vor fi eradicate. După aceea, fiecare dintre noi, în mod individual, va avea fie viața veșnică, viața pe care Dumnezeu o plănuise pentru noi toți înainte de crearea lumii, fie moartea veșnică, și anume „pierzarea veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui” (2 Tesaloniceni 1:9). Biblia nu pare să ne prezinte nicio altă opțiune.

 

Care va fi destinul nostru? Răspunsul, în cele din urmă, ne aparține. Alegerea se află înaintea noastră: viața sau moartea.

 

În contextul vieții veșnice sau al morții veșnice, de ce adevărul că iadul nu este un loc care îi arde și îi torturează pe oameni veșnic este un adevăr atât de mângâietor? Ce ar spune despre caracterul lui Dumnezeu dacă destinul celor pierduți ar fi, cu adevărat, un chin veșnic într-o stare conștientă?

 

 

Post-ul [luni, 15 noiembrie] Nu există zonă de mijloc apare prima dată în Studiu Biblic.