[marți, 16 noiembrie] Viața și moartea, binecuvântarea și blestemul

 

 

Spre finalul cărții Deuteronomul, după un lung discurs despre ce li se va întâmpla oamenilor dacă nu ascultă de Domnul și încalcă promisiunile legământului, Deuteronomul 30 începe cu o făgăduință: chiar dacă nu vor asculta și vor fi pedepsiți prin ducerea în robie, Dumnezeu totuși îi va readuce în țară.

 

3. Care sunt opțiunile prezentate poporului Israel în versetele de mai jos? Cum reflectă ele ce am văzut de-a lungul Bibliei?

 

Deuteronomul 30:15-20

„15 Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. 16 Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, 18 vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. 19 Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, 20 iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov”.

 

Domnul este foarte clar: El, Iehova, a pus înaintea lor două posibilități, în esență același lucru pe care l-a făcut cu Adam și cu Eva în Grădina Edenului. De fapt, cuvintele ebraice pentru „bine” (tov) și „rău” (ra’) din Deuteronomul 30:15 sunt aceleași cu cele folosite în Geneza în legătură cu pomul cunoștinței binelui (tov) și a răului (ra›). Aici, ca peste tot în Biblie, nu există o zonă de mijloc, un loc neutru în care să se poziționeze: ei fie Îl slujesc pe Domnul și au viața, fie aleg moartea. Și același lucru este valabil și pentru noi, astăzi.

 

Viața, binele, binecuvântarea, în contrast cu ce? Cu moartea, cu răul și cu blestemele. Deși, în cele din urmă, am putea spune, și pe bună dreptate, că Dumnezeu le oferă doar binele, doar viața și doar binecuvântările. Dar dacă ei Îi întorc spatele, aceste lucruri rele vor fi urmarea naturală a alegerii lor, întrucât nu mai au parte de protecția Lui specială.

 

Indiferent de modul în care înțelegem acest lucru, oamenilor le sunt oferite două opțiuni. De asemenea, este foarte clară și realitatea liberului arbitru, a libertății de alegere.

 

Domnul le spune la propriu: Astfel dar, în virtutea liberului-arbitru pe care ți l-am dat, alege viața, alege binecuvântarea, alege binele, nu moartea, răul și blestemele.

 

Pare atât de evident care este alegerea corectă, nu-i așa? Și totuși, știm ce s-a întâmplat. Marea luptă a fost atât de reală atunci cum este și acum, și noi ar trebui să învățăm din exemplul lui Israel ce se poate întâmpla dacă nu ne predăm cu totul Domnului și nu alegem viața și tot ce presupune această alegere.

 

Citește Deuteronomul 30:20. Observă aici legătura dintre dragoste și ascultare. Ce trebuia să facă poporul Israel ca să-I rămână credincios Domnului? Cum ni se aplică și nouă, astăzi, aceleași principii?

 

 

Post-ul [marți, 16 noiembrie] Viața și moartea, binecuvântarea și blestemul apare prima dată în Studiu Biblic.