[miercuri, 8 septembrie] Să nu vă împietriți inimile

 

 

5. Ce mesaj de avertizare ne transmit următoarele versete?

 

Evrei 4:4-7

„4 Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui”. 5 Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!” 6 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, 7 El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”

 

Psalmii 95:8-11

„8 „Nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustie, 9 unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele. 10 Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.’ 11 De aceea am jurat în mânia Mea: ‘Nu vor intra în odihna Mea!’ ”

 

Evrei 4:4-7 citează atât raportul Creațiunii, cât și din Psalmii 95:1, în contextul în care vorbește despre lipsa de credincioșie a israeliților și, prin urmare, despre eșecul lor de a intra în odihna pe care Dumnezeu o voia pentru ei. Într-adevăr, pasajul din Psalmii 95:8-11 leagă experiența israeliților din pustie cu odihna lui Dumnezeu și include jurământul divin potrivit căruia necredinciosul popor Israel nu avea să intre în odihna Sa, asociată inițial cu Țara Promisă.

 

Bineînțeles, poporul Israel a intrat în Țara Promisă. O nouă generație a trecut granița și, cu ajutorul lui Dumnezeu, a cucerit cetățile întărite și s-a așezat acolo.

 

Totuși, ei nu au intrat în odihna lui Dumnezeu, ideea fiind că mulți nu au experimentat realitatea salvării în Isus deoarece lipsa lor de credință s-a manifestat printr-o neascultare flagrantă. Chiar dacă odihna a fost asociată cu țara, ea a inclus mai mult decât locul în care a trăit poporul.

 

6. Care este legătura dintre neascultare și a nu intra în odihna lui Dumnezeu?

 

Evrei 4:6

 

„Astăzi” exprimă ideea de urgență. „Astăzi” înseamnă că nu mai este timp de pierdut. „Astăzi” necesită un răspuns și o decizie acum.

 

Pavel insistă asupra cuvântului sēmeron, „astăzi”, și subliniază cât de important a fost elementul acesta în contextul odihnei. În același fel, Psalmii 95:7,8 reprezintă o avertizare și un apel adresate poporului lui Dumnezeu de a nu repeta greșelile strămoșilor săi și de a nu rata intrarea în adevărata odihnă, care se găsește doar în mântuirea oferită de Dumnezeu.

 

Ce ar trebui să însemne pentru noi cuvintele: „O, de ați asculta azi glasul Lui! «Nu vă împietriți inima»”? De ce ar trebui să fie la fel de important acest „astăzi” pentru noi cum a fost pentru cei care l-au auzit cu mii de ani în urmă?

 

 

Post-ul [miercuri, 8 septembrie] Să nu vă împietriți inimile apare prima dată în Studiu Biblic.