[marți, 7 septembrie] „Exemplul” odihnei

 

 

În afară de exemplele pe care le-am analizat deja, ideea aceasta de tipuri și simboluri se poate aplica și la conceptul biblic de odihnă. Pentru a vedea acest lucru, mergem în cartea Evrei din Noul Testament.

 

3. La ce se referă promisiunea care rămâne valabilă despre intrarea în odihna Lui? Prin ce anume experiența ieșirii israeliților din Egipt și a pribegiei lor prin pustie ne oferă perspective suplimentare despre noțiunea de intrare în
odihna lui Dumnezeu? Evrei 4:1-11

 

 

Tema perseverenței și a credincioșiei este foarte importantă aici. Deși se vorbește despre Sabatul zilei a șaptea, accentul principal al acestor versete (și al celor de dinainte; vezi Evrei 3:7-19) este cu adevărat o chemare adresată poporului lui Dumnezeu de a persevera în credință, și anume de a rămâne credincioși Domnului și Evangheliei.

 

Pasajele acestea îi reamintesc cititorului să ia în serios lecțiile învățate din modul de conducere al lui Dumnezeu, „pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare” (Evrei 4:11). Fii atent, aceasta este o ocazie! Poporul Israel a auzit Evanghelia, continuă textul, dar Cuvântul nu a adus rod în ei. În loc să-și întărească mereu credința prin încredere și prin ascultare, ei au ales să se răzvrătească (compară cu Evrei 3:7-15) și, astfel, nu au experimentat niciodată odihna pe care Dumnezeu o voia pentru ei.

 

Evrei 4:3 arată spre relația strânsă dintre credință și odihnă. Putem intra în odihna Lui doar atunci când avem credință și încredere în Cel care a promis odihna și care poate să-Și țină această promisiune, și anume, desigur, Isus Hristos.

 

4. Recitește Evrei 4:3. Care a fost problema principală a oamenilor la care se face referire aici? Ce lecție putem extrage pentru noi, care avem aceeași Evanghelie cu cea care le-a fost propovăduită lor (Evrei 4:2)?

 

 

Comunitatea creștină timpurie a acceptat revelația de dinainte a lui Dumnezeu (ceea ce numim Vechiul Testament) și a crezut că Isus a fost Mielul lui Dumnezeu, jertfa pentru păcatele noastre. Prin credința în jertfe, ei au putut experimenta mântuirea în Isus și odihna care ni se oferă în El.

 

Cum ne ajută înțelegerea faptului că suntem mântuiți prin har, și nu prin fapte, să intrăm în odihna pe care o putem avea în Isus?

 

 

Post-ul [marți, 7 septembrie] „Exemplul” odihnei apare prima dată în Studiu Biblic.