[luni, 6 septembrie] Ritualuri și jertfe

 

 

Sistemul Vechiului Testament de ritualuri și de jertfe, precum cel care se găsește în Leviticul, ne oferă mai multe exemple despre ce am văzut în secțiunea de ieri – simboluri ale Vechiului Testament care arată spre adevărurile din Noul Testament. Deși cititorii moderni ai Bibliei trec adesea cu vederea aceste ritualuri, ele conțin multe adevăruri spirituale care pot fi de mare valoare pentru cei care le studiază.

 

2. Citește în Leviticul 4:32-35 instrucțiunile referitoare la jertfa de ispășire adusă de un israelit. Ce putem învăța din acest ritual, chiar dacă noi nu avem un sanctuar sau un templu cu un altar pe care să putem aduce jertfe pentru păcatele noastre? Leagă acest ritual cu pasajele din Ioan 1:29 și 1 Petru 1:18-21.

 

Leviticul 4:32-35

„32 Dacă va aduce ca jertfă de ispăşire un miel, să aducă o parte femeiască fără cusur. 33 Să-şi pună mâna pe capul jertfei şi s-o junghie ca jertfă de ispăşire în locul unde se junghie arderile-de-tot. 34 Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. 35 Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, şi s-o ardă pe altar, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a săvârşit, şi i se va ierta”.

 

Ioan 1:29

„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

 

1 Petru 1:18-21

„18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 20 El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, 21 care, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu”.

 

Un ritual este un excelent transmițător de valori și de informații și trebuie să  ie înțeles în contextul său. De obicei, necesită un timp specific, o locație anumită și o secvență a acțiunilor stabilită dinainte, ca să aibă efect. Într-adevăr, când citim în Vechiul Testament despre dispozițiile cu privire la jertfe, devine clar că Dumnezeu a oferit detalii specifice despre ce putea fi adus ca jertfă, când și unde, precum și ce tipuri de ritual și de procedură trebuiau urmate.

 

Desigur, un loc central în cadrul multor ritualuri îl ocupa sângele – vărsarea și stropirea lui. Nu era ceva plăcut, și nici nu trebuia să fie, deoarece avea de-a face cu cel mai urât lucru din univers: păcatul. Care era rolul precis pe care îl avea sângele și de ce trebuia pus pe coarnele altarului? Deși majoritatea ritualurilor asociate cu sanctuarul apar într-o formă prescriptivă (oferă instrucțiuni despre modul în care să fie desfășurate), ele nu includ întotdeauna toate explicațiile. Poate pentru că poporul înțelesese deja ce însemnau ele. În definitiv, israeliții cunoșteau semnificația sângelui (Leviticul 17:11).

 

Totuși, exemplul preluat din Leviticul 4:32-35 conține o explicație importantă în Leviticul 4:35: „Astfel va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a săvârșit și i se va ierta.” Prin urmare, sângele era esențial în tot procesul ispășirii, fiind mijlocul prin care noi, păcătoșii, putem fi făcuți neprihăniți înaintea unui Dumnezeu sfânt. Așadar, vedem că jertfele acestea sunt un model, al morții și al lucrării lui Hristos în favoarea noastră.

 

Gândește-te cât de rău trebuie să fie cu adevărat păcatul, dacă a fost nevoie de sacrificiul unei Persoane a Dumnezeirii ca să facă ispășire pentru el. Ce ar trebui să învățăm de aici despre motivul pentru care trebuie să ne bizuim doar pe har și niciodată pe fapte? La urma urmei, ce am putea adăuga noi la ceea ce Hristos a făcut deja pentru noi?

 

 

Post-ul [luni, 6 septembrie] Ritualuri și jertfe apare prima dată în Studiu Biblic.