[duminică, 8 august] Confruntarea trecutului


 

 

În cele din urmă, lucrurile merg în direcția cea bună pentru Iosif, spre punctul culminant al vieții sale. El nu doar că iese din închisoare, dar este făcut și prim-ministru al Egiptului, după ce interpretează visele faraonului (Geneza 41). Se căsătorește și are doi copii (Geneza 41:50-52). Depozitele Egiptului sunt pline, iar foametea prezisă începe. Și apoi, într-o zi, frații lui își fac apariția în Egipt.

 

1. Citește despre prima întâlnire dintre Iosif și frații lui, în Geneza 42:7-20. Care este scopul intrigii atât de elaborate? Ce încerca Iosif să afle din această primă întâlnire?

 

Geneza 42:7-20

„7 Iosif, cum a văzut pe fraţii săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru şi le-a zis: „De unde veniţi?” Ei au răspuns: „Venim din ţara Canaan ca să cumpărăm merinde.” 8 Iosif a cunoscut pe fraţii săi, dar ei nu l-au cunoscut. 9 Iosif şi-a adus aminte de visele pe care le visase cu privire la ei şi le-a zis: „Voi sunteţi iscoade; aţi venit numai ca să cercetaţi locurile slabe ale ţării.” 10 Ei i-au răspuns: „Nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. 11 Noi toţi suntem fiii aceluiaşi om; suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade.” 12 El le-a zis: „Ba nu, aţi venit să cercetaţi locurile slabe ale ţării.” 13 Ei au răspuns: „Noi, robii tăi, suntem doisprezece fraţi, fii ai aceluiaşi om, din ţara Canaan, şi, iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viaţă.” 14 Iosif le-a zis: „V-am spus că sunteţi iscoade. 15 Iată cum veţi fi încercaţi. Pe viaţa lui Faraon că nu veţi ieşi de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr! 16 Trimiteţi pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneţi la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare şi voi şti dacă adevărul este cu voi sau nu; altfel, pe viaţa lui Faraon că sunteţi nişte iscoade.” 17 Şi i-a aruncat pe toţi trei zile în temniţă. 18 A treia zi, Iosif le-a zis: „Faceţi lucrul acesta, şi veţi trăi. Eu mă tem de Dumnezeu! 19 Dacă sunteţi oameni de treabă, să rămână unul din fraţii voştri închis în temniţa voastră, iar ceilalţi plecaţi, luaţi grâu ca să vă hrăniţi familiile 20 şi aduceţi-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare şi să scăpaţi de moarte.” Şi aşa au făcut”.

 

Iosif deține puterea și ar putea să se răzbune pe frații săi fără să fie nevoit să se justifice. Dar, în loc de răzbunare, el este preocupat de membrii familiei sale de acasă. Este îngrijorat pentru tatăl lui. Mai era încă în viață sau familia disfuncțională devenise o familie fără patriarh? Și cum stăteau lucrurile cu fratele lui mai mic? Fiind bucuria și încântarea tatălui său, Beniamin se afla acum în aceeași situație în care fusese Iosif. Transferaseră frații lui gelozia lor periculoasă asupra lui Beniamin? Iosif este acum în postura de a avea grijă de aceste
persoane vulnerabile din familia sa și acționează în consecință.

 

Punerea în practică a principiilor biblice în relațiile noastre nu înseamnă că ar trebui să acceptăm vreodată abuzul. Toți suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu. Isus a plătit prețul suprem pe cruce pentru fiecare dintre noi.

 

2. De ce Isus ia atât de personal abuzarea sau neglijarea altora?

 

Matei 25:41-46

„41 Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit Diavolului şi îngerilor lui! 42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; 43 am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.’ 44 Atunci, Îi vor răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?’ 45 Şi El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’ 46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

 

Toți am fost cumpărați prin sângele lui Isus și, din punct de vedere legal, suntem ai Lui. Oricine se comportă abuziv atacă proprietatea lui Isus.

 

Abuzul sexual, emoțional sau fizic nu trebuie să facă parte niciodată din dinamica familiei. Aceasta nu este doar o chestiune privată, care să fie rezolvată  în sânul familiei. O astfel de situație va necesita ajutor și intervenție din afară. Dacă tu sau altcineva din familie este abuzat, neapărat, caută ajutor la un specialist de încredere.

 

Care sunt principiile biblice pe care trebuie să le aplici la oricare dintre relațiile de familie dificile pe care le ai acum?

 

 

Post-ul [duminică, 8 august] Confruntarea trecutului apare prima dată în Studiu Biblic.