[marți, 3 august] Adevărata valoare de sine


 

 

Dacă Iosif a nutrit vreo speranță de a fugi și de a găsi drumul înapoi spre casă, aceasta s-a spulberat odată ce a ajuns în Egipt, unde a fost revândut unei familii importante. În Geneza 39:1 se spune că „Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care-l aduseseră”. Dintr-odată, tânărul băiat a fost aruncat într-o cultură și o limbă noi și ciudate.

 

Familia și relațiile noastre apropiate sunt cruciale în dezvoltarea propriei stime de sine. Iosif crescuse crezând că era special – fiul cel mai mare al celei mai iubite soții (Geneza 29:18). Fără îndoială, el era favoritul tatălui și singurul cu o haină frumoasă, în multe culori (Geneza 37:3,4).

 

Dar cine era el acum? Un sclav, cineva care putea fi cumpărat sau vândut după bunul plac al altora. Cât de repede s-a schimbat întreaga lui condiție. Cât de repede viața s-a întors împotriva lui.

 

Într-adevăr, Iosif învață lecția pe care noi toți trebuie să o învățăm. Dacă depindem de alții ca să ni se spună cât valorăm, atunci vom fi prinși într-o cursă dură și vom fi îngrozitor de confuzi, pentru că nu toți vor aprecia cine suntem sau cum suntem. În schimb, noi trebuie să ne găsim propria valoare în ceea ce Dumnezeu gândește despre noi – în modul în care ne privește Dumnezeu – și nu în rolurile pe care le avem în prezent.

 

4. Cum ne vede Dumnezeu pe fiecare dintre noi?

 

Isaia 43:1

„Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu”.

 

Maleahi 3:17

„Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte”.

 

Ioan 1:2

„El era la început cu Dumnezeu”.

 

Ioan 15:15

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu”.

 

Romani 8:14

„Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”.

 

1 Ioan 3:1,2

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este”.

 

Dumnezeu vede în fiecare dintre noi un potențial, o frumusețe și un talent pe care noi nici măcar nu ni le putem imagina. În cele din urmă, El a fost gata să moară pentru ca noi să putem avea ocazia de a deveni tot ceea ce am fost creați să fim – de a ne atinge potențialul maxim. Deși ne arată cât de îngrozitor este păcatul nostru și cât de mare a fost prețul plătit ca să fim răscumpărați din el, crucea ne mai arată și marea valoare pe care o avem în ochii lui Dumnezeu. Indiferent de ceea ce gândesc alții despre noi sau chiar noi despre noi înșine, Dumnezeu ne iubește și caută să ne răscumpere nu doar din puterea păcatelor de acum, ci și din moartea veșnică pe care păcatele o aduc cu sine.

 

Există multe voci care ne spun să ne iubim pe noi înșine așa cum suntem și să ne acceptăm necondiționat. De ce este această realitate o autoamăgire?

 

 

Post-ul [marți, 3 august] Adevărata valoare de sine apare prima dată în Studiu Biblic.