[duminică, 1 august] Disfuncționalități în cămin


 

 

Iosif știa câte ceva despre familiile disfuncționale. Începuse deja cu străbunicii săi, Avraam și Sara. Când și-a dat seama că era stearpă, Sara l-a convins pe Avraam să meargă la slujitoarea ei, Agar. Imediat ce Agar a rămas însărcinată, a început rivalitatea. Crescând în această atmosferă, Ismael și Isaac au preluat tensiunea în propriile familii. Isaac a avut grijă să-l favorizeze pe Esau, iar Iacov și-a petrecut viața încercând să câștige dragostea și respectul tatălui său. Mai târziu, Iacov a fost păcălit să se însoare cu două surori care nu s-au înțeles între ele și care s-au luat la întrecere într-o cursă a fertilității, înrolându-le până și pe slujitoarele lor pentru a-i face copii lui Iacov.

 

1. Recitește desfășurarea evenimentelor în Geneza 34. Ce fel de impact emoțional și relațional aveau să aibă acestea asupra familiei, în general, și asupra tânărului Iosif, în special?

 

Geneza 34

„Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieşit să vadă pe fetele ţării. 2 Ea a fost zărită de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea şi a necinstit-o. 3 S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata şi a căutat s-o liniştească. 4 După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta!” 5 Iacov a aflat că-i necinstise pe fiică-sa Dina şi, fiindcă fiii săi erau cu vitele la păşune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. 6 Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. 7 Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârşise o mişelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată. 8 Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, daţi-i-o de nevastă 9 şi încuscriţi-vă cu noi; voi daţi-ne fetele voastre şi luaţi pentru voi pe ale noastre! 10 Locuiţi cu noi; ţara vă stă înainte, rămâneţi în ea, faceţi negoţ şi cumpăraţi pământuri în ea.” 11 Sihem a zis tatălui şi fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, şi vă voi da ce-mi veţi cere. 12 Cereţi-mi o zestre cât de mare şi cât de multe daruri, şi voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă.” 13 Fiii lui Iacov au răspuns şi au vorbit cu vicleşug lui Sihem şi tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. 14 Ei i-au zis: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci ar fi o ocară pentru noi. 15 Nu ne vom învoi la aşa ceva decât dacă vă faceţi şi voi ca noi şi dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. 16 Atunci vă vom da pe fetele noastre şi vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi şi vom face împreună un singur norod. 17 Dar, dacă nu voiţi să ne ascultaţi şi să vă tăiaţi împrejur, ne vom lua fata şi vom pleca.” 18 Cuvintele lor au plăcut lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui Hamor. 19 Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov şi era cel mai bine văzut în casa tatălui său. 20 Hamor şi fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetăţii şi au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: 21 „Oamenii aceştia au gânduri de pace faţă de noi; să rămână dar în ţară şi să facă negoţ; ţara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor şi le vom da de neveste pe fetele noastre. 22 Dar oamenii aceştia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum şi ei înşişi sunt tăiaţi împrejur. 23 Turmele lor, averile lor şi toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” 24 Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii au ascultat pe Hamor şi pe fiul său Sihem şi toţi bărbaţii au fost tăiaţi împrejur, toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii. 25 A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-a luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetăţii care se credea în linişte şi au ucis pe toţi bărbaţii. 26 Au trecut, de asemenea, prin ascuţişul sabiei pe Hamor şi pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem şi au ieşit afară. 27 Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi şi au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. 28 Le-au luat oile, boii şi măgarii, tot ce era în cetate şi ce era pe câmp; 29 le-au luat ca pradă de război toate bogăţiile, copiii şi nevestele şi tot ce se găsea în case. 30 Atunci, Iacov a zis lui Simeon şi lui Levi: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor ţării, canaaniţilor şi fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate şi voi fi nimicit, eu şi casa mea.” 31 Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?””

 

Evident, rivalitatea dintre mame s-a revărsat asupra copiilor, care au crescut gata să se ia la harță. Ca tineri adulți, frații mai mari ai lui Iosif îi masacraseră deja pe toți bărbații din Sihem. Fratele cel mai mare, Ruben, a manifestat un spirit de supremație și de sfidare la adresa tatălui său în vârstă când s-a culcat cu Bilha, servitoarea Rahelei și mama mai multora dintre copiii lui Iacov (Geneza 35:22). Între timp, Iuda, fratele lui Iosif, a confundat-o pe nora lui văduvă cu o prostituată și a sfârșit prin a avea gemeni cu ea (Geneza 38).

 

Iacov a alimentat și mai mult această tensiune familială prin favoritismul lui vădit față de Iosif, atunci când i-a dat copilului preferat o haină pestriță scumpă (Geneza 37:3). După toate criteriile pe care am vrea să le luăm în considerare, cu siguranță familia patriarhului era una disfuncțională.

 

2. De ce crezi că Avraam, Isaac și Iacov sunt enumerați ca eroi ai credinței în Evrei 11:17-22, când te gândești cât de încurcate erau relațiile lor de familie?

 

Evrei 11:17-22

„17 Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18 El căruia i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar şi din morţi, şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi. 20 Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. 21 Prin credinţă, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său”. 22 Prin credinţă a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt şi a dat porunci cu privire la oasele sale”.

 

Adesea, campionii credinței în Dumnezeu nu au fost la înălțimea propriilor așteptări și cu atât mai puțin la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Bărbații aceștia sunt menționați în Evrei 11 nu datorită relațiilor lor de familie dezordonate, ci în ciuda acestora. Ei au învățat – deseori pe propria piele – despre credință, dragoste și încredere în Dumnezeu în timp ce se luptau cu aceste probleme de familie.

 

Ce probleme sau disfuncționalități familiale ai moștenit? Cum te poate ajuta credința în Dumnezeu să rupi acel tipar, cel puțin pentru viitor?

 

 

Post-ul [duminică, 1 august] Disfuncționalități în cămin apare prima dată în Studiu Biblic.