[vineri, 30 iulie] Un gând de încheiere

 

 

„Când constatați că lucrarea voastră este grea, când vă plângeți de dificultăți și încercări, când spuneți că nu aveți putere să vă împotriviți ispitei, că nu puteți să biruiți nerăbdarea și că viața de credință este o lucrare anevoioasă, fiți siguri că nu purtați jugul lui Hristos. Voi purtați jugul unui alt stăpân.” – Ellen G. White, „Îndrumarea copilului”, p. 267

 

„Noi nu putem să facem nimic, absolut nimic, pentru a ne recomanda bunăvoinței lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne încredem de loc în noi înșine sau în faptele noastre bune, dar, atunci când venim la Domnul Hristos ca niște făpturi păcătoase și supuse greșelii, putem să găsim odihnă în iubirea Sa. Dumnezeu îi va primi pe toți cei care vin la El cu încredere deplină în meritele Mântuitorului răstignit. Iubirea răsare în inimă. Poate că nu simțim nicio stare de extaz, dar este o încredere statornică și plină de pace. Orice povară este ușoară, pentru că jugul pe care ni-l pune Hristos este ușor. Datoria ajunge să fie o încântare, iar sacrificiul, o plăcere. Calea care înainte părea să fie învăluită în întuneric devine strălucitoare, pentru că este luminată de razele ce vin de la Soarele Neprihănirii. Aceasta este umblarea în lumină, după cum Hristos este în lumină.” – Idem, „Credința și faptele”, pp. 38–39

 

 

Post-ul [vineri, 30 iulie] Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.