[joi, 29 iulie] „Și sarcina Mea este ușoară”

 

 

Ultima afirmație a lui Isus din Matei 11:30 folosește imaginea purtării unei poveri sau a unei sarcini. „Căci jugul Meu este [ușor de purtat – KJV] și sarcina Mea este ușoară.”

 

7. Citește Exodul 18:13-22. Ce învățăm de aici cu privire la a ne ajuta unii pe alții în purtarea poverii?

 

„13 A doua zi, Moise s-a aşezat să judece poporul, şi poporul a stat înaintea lui, de dimineaţa până seara. 14 Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor şi a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta de dimineaţa până seara?” 15 Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. 16 Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.” 17 Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. 18 Te istoveşti singur şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur. 19 Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu. 20 Învaţă-i poruncile şi legile şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă.” 21 Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. 22 Ei să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înşişi. În felul acesta, îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine”.

 

 

Exodul 18:13 ne spune că poporul venea la Moise ca să fie judecat de dimineață până seara. Când Ietro a văzut lucrul acesta, l-a rugat stăruitor pe ginerele lui să creeze un cadru care să îi permită să se concentreze pe lucrurile mari și să-i desemneze pe alții să aibă grijă de lucrurile mai mărunte. Scriptura ne spune că Moise a ascultat de glasul lui Ietro și a implementat acele schimbări dătătoare de viață.

 

Când ne spune că sarcina Lui este ușoară, Isus vrea să ne reamintească de faptul că ne putem bizui pe El, Purtătorul suprem de poveri. Asemenea lui Moise, trebuie să învățăm că avem nevoie de ceilalți pentru a ne împărți poverile. În 1 Corinteni 12:12-26, imaginea trupului lui Hristos pe care o folosește Pavel ne oferă un bun exemplu despre ce ar putea să însemne împărțirea sarcinilor sau a poverilor. Avem nevoie de un trup care să funcționeze bine, pentru a fi în stare să ducă greutățile. Avem nevoie de picioare, mâini, umeri, mușchi și putere fizică pentru a putea căra orice.

 

8. Cum ne ajută purtarea sarcinilor unii pentru alții să împlinim Legea lui Hristos?

 

Galateni 6:2

„Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos”.

 

Contextul imediat al acestui pasaj poate să ne ajute. În Galateni 6:1, Pavel afirmă că dacă un frate sau o soră cade în ispită, noi trebuie să-l ridicăm cu duhul blândeții (adu-ți aminte de afirmația lui Isus că El este blând, din Matei 11:29). Purtarea sarcinii înseamnă ridicarea cuiva care s-a abătut de la calea dreaptă pentru a-l ajuta să vadă harul divin. Dar mai înseamnă și să ne ajutăm unul pe altul atunci când trecem prin greutăți. Termenul grecesc pentru „sarcină, povară” se poate referi la o greutate mare sau la o piatră. Imaginea aceasta ne reamintește
că toți ducem poveri și avem nevoie de cineva care să ne ajute să le purtăm. Împărțirea responsabilităților și a greutăților este o lucrare poruncită bisericii de Dumnezeu – o activitate care necesită blândețe și care generează compasiune.

 

Gândește-te la ultima ocazie când cineva te-a ajutat să duci o povară sub greutatea căreia te luptai. De ce acel ajutor a însemnat atât de mult pentru tine? Tu pe cine poți ajuta acum să-și ducă povara?

 

 

Post-ul [joi, 29 iulie] „Și sarcina Mea este ușoară” apare prima dată în Studiu Biblic.