[luni, 26 aprilie] Făgăduința despre Mesia

 

„Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta” (Geneza 28:14).

 

„Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți «sămânța» lui Avraam, moștenitori prin făgăduință” (Galateni 3:29).

 

De mai multe ori Domnul i-a spus lui Avraam că în sămânța (urmașii) lui toate națiunile pământului aveau să fie binecuvântate (vezi și Geneza 12:3; 18:18; 22:18). Făgăduința aceasta minunată este repetată deoarece, dintre toate făgăduințele, este cea mai importantă, cea mai de durată, cea care dă valoare tuturor celorlalte. Într-un anumit sens, a fost o făgăduință despre ridicarea națiunii iudaice, prin care Domnul voia să învețe „toate familiile pământului” despre adevăratul Dumnezeu și despre planul Lui de mântuire. Și totuși, făgăduința este împlinită pe deplin în Isus Hristos, care a venit din sămânța lui Avraam, Cel care avea să plătească la cruce pentru păcatele „tuturor familiilor pământului”.

 

 

3. Gândește-te la făgăduința legământului făcută după potop (în care Domnul a promis să nu mai distrugă iarăși lumea prin apă). Ce rost ar avea aceasta fără făgăduința răscumpărării în Isus? Ce rost ar avea oricare dintre făgăduințele lui Dumnezeu fără făgăduința vieții veșnice în Isus Hristos?

 

 

4. Cum înțelegi faptul că, în Avraam și prin Isus, „toate familiile pământului” aveau să fie binecuvântate? Ce înseamnă aceasta?

 

 

Fără îndoială, făgăduința legământului cu privire la Mântuitorul lumii este cea mai mare dintre toate făgăduințele lui Dumnezeu. Răscumpărătorul Însuși devine mijlocul prin care sunt îndeplinite condițiile înțelegerii legământului și prin care sunt împlinite toate celelalte făgăduințe din cadrul acestuia. Toți, evrei sau neamuri, care intră într-o legătură cu El sunt socotiți ca adevărata familie a lui Avraam și moștenitori ai făgăduinței (Galateni 3:8,9,27-29), adică ai făgăduinței vieții veșnice într-un mediu fără păcat, în care răul, durerea și suferința nu vor mai apărea niciodată. Poți să-ți imaginezi vreo făgăduință mai bună decât aceasta?

 

De ce făgăduința vieții veșnice într-o lume fără păcat și fără suferință ne atrage atât de mult? Oare pentru că, la origini, am fost creați pentru lumea aceea și, tânjind după ea, tânjim de fapt după ceva ce este fundamental în natura noastră?

 

 

Post-ul [luni, 26 aprilie] Făgăduința despre Mesia apare prima dată în Studiu Biblic.