[marți, 27 aprilie] Făgăduința despre Mesia (II)

 

 

„Ca să ne bucurăm de fericire trebuie să călătorim într-o țară îndepărtată și, uneori, chiar să ne îndepărtăm de noi înșine.” – Thomas Browne

 

5. Citește afirmația de mai sus, scrisă prin anii 1600. Ești sau nu de acord cu ea? Citește-o în contextul pasajelor din 1 Tesaloniceni 4:16-18 și din Apocalipsa 3:12.

 

 

1 Tesaloniceni 4:16-18

„16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 18 Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte”.

 

 

Apocalipsa 3:12

„Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou”.

 

 

Augustin a scris atfel despre condiția umană: „Viața aceasta a noastră – dacă o viață plină de necazuri atât de mari poate fi numită pe drept cuvânt viață – este o mărturie a faptului că, de la bun început, rasa muritorilor a fost o rasă condamnată. Gândiți-vă, în primul rând, la abisul îngrozitor al ignoranței din care derivă toată rătăcirea, înghițindu-i astfel pe fiii lui Adam într-un iaz întunecat, din care nimeni nu poate scăpa fără să plătească birul trudei, al lacrimilor și al temerilor. Apoi, luați în considerare dragostea noastră pentru toate acele lucruri care se dovedesc a fi atât de deșarte și de otrăvitoare și care generează atâtea suferințe, atât de multe necazuri, dureri și temeri: plăcerile nesăbuite găsite în discordie, în ceartă și în războaie; fraudele, furturile și jafurile; perfidia și mândria, invidia și ambiția, omuciderea și crima, cruzimea și sălbăticia, fărădelegea și pofta; toate pasiunile nerușinate pentru ceea ce este imoral – curvie și adulter, incest și păcate împotriva firii, viol și nenumărate alte necurății prea dezgustătoare pentru a fi menționate; păcatele împotriva religiei – sacrilegiu și erezie, blasfemie și sperjur; nelegiuirile împotriva semenilor noștri – calomnii și înșelăciuni, minciuni și mărturii false, violență față de persoane și bunuri; nedreptățile instanțelor și nenumărate alte nenorociri și maladii care umplu lumea, și totuși scapă atenției.” – Augustin de Hipona, „City of God”, New York, 1958, cartea 22, cap. 22, p. 519.

 

Declarația lui Augustin ar putea fi aplicată în dreptul majorității orașelor moderne de astăzi. Și totuși, el a scris aceste rânduri cu peste 1 500 de ani în urmă. Puține lucruri despre omenire s-au schimbat, motiv pentru care oamenii vor o evadare.

 

Din fericire, oricât de gravă este situația noastră acum, viitorul este strălucitor, dar numai datorită a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin viața, moartea, învierea și slujirea de Mare-Preot ale lui Isus Hristos.

 

Recitește citatul lui Augustin. Scrie în cuvinte proprii ceva care să descrie situația tristă din lumea de azi. În același timp, caută texte biblice care vorbesc despre ce ne-a promis Dumnezeu în Isus Hristos (de exemplu, Isaia 25:8; 1 Corinteni 2:9; Apocalipsa 22:2-5).

 

 

Post-ul [marți, 27 aprilie] Făgăduința despre Mesia (II) apare prima dată în Studiu Biblic.