[duminică, 28 februarie] Cine este Robul suferind

 

Dacă ar fi intenționat să transmită doar informații, Isaia ar fi expus toate detaliile cu privire la Mesia dintr-odată. Dar, ca să învețe, să convingă și să își ajute audiența să se întâlnească cu Robul Domnului, el creează o țesătură bogată de teme care se repetă ca într-o simfonie. Isaia dezvăluie solia lui Dumnezeu în etape pentru ca fiecare aspect să fie înțeles în relație cu restul tabloului. Isaia este un artist a cărui pânză este sufletul ascultătorului său.

 

1. Fă un rezumat al versetelor de mai jos. Cum Îl vezi pe Isus în acest pasaj?

 

Isaia 50:4-10

„4 „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici. 5 Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, şi nu M-am împotrivit, nici nu M-am tras înapoi. 6 Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări. 7 Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine. 8 Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape: ‘Cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!’ 9 Iată, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia îi va mânca. 10 Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!”

 

În Isaia 49:7 aflăm că Robul lui Dumnezeu este disprețuit, urât de popor și „Robul celor puternici”, dar că „împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina”. În Isaia 50 aflăm că valea este adâncă pentru Învățătorul cel blând, ale cărui cuvinte îl înviorează pe cel doborât de întristare. Calea spre reabilitare trece prin suferințe fizice. Felul în care a fost maltratat pare foarte urât pentru noi, cei de azi. Dar, în Orientul Apropiat Antic, onoarea era o chestiune de viață și de moarte pentru un om și pentru familia sa. Dacă ai fi insultat sau maltratat pe cineva în felul acesta, ai fi făcut bine să te protejezi cât mai serios. Dacă ar fi avut chiar și cea mai mică posibilitate, victima și ai săi s-ar fi răzbunat cu siguranță.

 

Împăratul David a atacat și a împresurat țara lui Amon, pentru că împăratul ei îi dezonorase pe solii trimiși de el (2 Samuel 10:1-12). Dar Isaia spune că Robul este lovit, oamenii Îi smulg barba, cauzându-I o mare durere, și Îl scuipă. Dar victima este trimisul Împăratului împăraților. Comparând Isaia 9:6,7 și Isaia 11:1-16 cu alte pasaje care vorbesc despre Rob, aflăm că El este Împăratul, Izbăvitorul cel tare! Și totuși, cu toată puterea și onoarea pe care le deține, din motive greu de imaginat, El nu Se salvează pe Sine! Acest lucru este greu de crezut. Când Isus a fost pe cruce, fruntașii poporului L-au luat în râs (vezi Luca 23:35; Matei 27:42).

 

Ce ar trebui să învățăm din Isaia 50:4-10 și să aplicăm în viața noastră? În ce domenii am avea nevoie de îmbunătățiri?