[sâmbătă, 27 februarie] El va face ceva de neînchipuit

 

 

Text de memorat:

 

Isaia 53:5

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi”.

 

Lough Fook, un creștin chinez, a fost cuprins de milă pentru compatrioții lui care deveniseră sclavi în minele africane. A dorit să le ofere speranța Evangheliei, dar cum putea să aibă acces la ei? Soluția a fost să se vândă pe sine ca sclav pentru o perioadă de cinci ani. A fost transportat la Demerara, unde a trudit în mine și le-a vorbit tovarășilor lui de muncă despre Isus.

 

Lough Fook a murit, dar nu înainte ca două sute de oameni să fie eliberați din starea de deznădejde și să-L primească pe Isus ca Mântuitor al lor.

 

Ce sacrificiu de sine uimitor pentru binele altora! Ce exemplu!

 

Făcând ceva de neimaginat, adică luând, plin de umilință, „un chip de rob” (Filipeni 2:7), Domnul Isus a ajuns unde era imposibil de ajuns, adică la tine, la mine și la toată lumea cufundată și pierdută în abisul păcatului.

 

Săptămâna aceasta vom vedea cum acest eveniment extraordinar a fost profetizat cu sute de ani înainte de a avea loc.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Daniel 12 – Osea 6

1. Prin ce a promis Domnul că va logodi poporul pentru totdeauna cu El?
2. Ce vor face copiii lui Israel la vederea Domnului și a bunătății Lui, în vremurile de pe urmă?
3. Din ce cauză pierea poporul lui Dumnezeu?
4. Ce vrea Domnul mai mult decât jertfe și arderi-de-tot?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „În sudul Europei”

5. Ce fac, pentru un timp, multe suflete prețioase și de ce?

 

 

Plan de discuții

1) Prezentarea adevărului despre Mesia

a) Ce fel de Mesia aștepta poporul Israel, atât pe vremea lui Isaia, cât și în secolul I d.Hr.?
b) Ce revelație importantă este dată de profetul Isaia despre Robul Domnului, Mesia promis, în următoarele pasaje
i) Isaia 50:4-5 (Luca 2:46-47, Ioan 7:14-16)
ii) Isaia 50:7-10
iii) Isaia 50:6 De ce ar fi această profeție o afirmație atât de dificilă pentru cei care au auzit-o?

 

2) Robul care suferă
a) Cum vedeți următoarele cuvinte profetice împlinite în viața, moartea lui Isus?
i) Isaia 53:1-3 (vezi și Isaia 52:14)
ii) Isaia 53:4-6
iii) Isaia 53:7-9
iv) Isaia 53:10-12
b) Citiți din nou prima întrebare din Isaia 53:1. De ce este greu de crezut acest raport despre Mesia?
c) Isaia 53:10 Explicați misterul acestor cuvinte: „Cu toate acestea, Domnului i-a plăcut să-L zdrobească”. Ioan 3:16, Romani 5:8, 1 Ioan 3:1 etc.
d) Isaia 52:13 Ce cuvânt de speranță auziți în această profeție? (vezi și Filipeni 2:5-11)

 

3) Domnul va avea de grijă
a) Ce asigurare i s-a dat lui Avraam pe muntele Moria? Geneza 22:1-14
b) De ce este Robul Domnului descris ca „un miel dus la măcelărie” (Isaia 53:7)?
c) Ce mesaj profetic a dat Ioan Botezătorul când Isus a venit să fie botezat la râul Iordan? Ioan 1:29 (vezi și Ioan 1:36)
d) Ce mărturie a dat Ioan Botezătorul cu privire la Isus din Nazaret? Ioan 1:30-34 e) Cum a descris apostolul Petru grija lui Dumnezeu pentru
răscumpărarea noastră? 1 Petru 2:21-25
f) Isus, Fiul lui Dumnezeu, are multe titluri. De ce este atât de des menționat Domnul Hristos în Cartea Apocalipsei ca Miel al lui Dumnezeu?
g) Cum reacționează oastea cerească la răscumpărarea prevăzută pentru omenirea pierdută de Mielul lui Dumnezeu? Apocalipsa 5:8-13
h) Care este răspunsul dvs. în timp ce reflectați asupra prețului care a fost plătit pentru răscumpărare?
i) Cum poți fi sigur că numele tău este scris în Cartea Vieții Mielului? (Apocalipsa 13:8, Romani 10:13)

 

 

Post-ul [sâmbătă, 27 februarie] El va face ceva de neînchipuit apare prima dată în Studiu Biblic.