[luni, 21 decembrie] O nouă existență 

 

2. Cât de diferită va fi viața pe Noul Pământ față de cea de acum?

 

Apocalipsa 21:4

„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

 

Un creștin vorbea cu un prieten despre speranța Evangheliei și făgăduința vieții veșnice prin Isus Hristos. Interlocutorul a reacționat negativ la aceste noțiuni. „Viață veșnică?” a spus el, tremurând. „Ce gând îngrozitor! Cei șaptezeci sau optzeci de ani pe care îi trăim sunt destul de răi. Cine și-ar dori să prelungească răul pentru totdeauna? Ar fi iadul!”

 

Acest om avea dreptate, cu excepția faptului că el nu înțelesese că făgăduința vieții veșnice nu înseamnă o simplă continuare a vieții de aici. Cine și-ar dori așa ceva? Dimpotrivă, după cum spune textul de mai sus, lucrurile vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi.

 

3. Cum vor fi lucrurile pe Noul Pământ?

 

2 Petru 3:10-13

„10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? 13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea”.

 

Apocalipsa 21:1-6

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. 2 Şi eu am văzut coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 5 Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”. 6 Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii”.

 

Ce trebuie să facem ca să avem parte de viața veșnică pe Noul Pământ? Cum ajungem acolo? Cum putem fi siguri că vom avea parte de ea? Ce lucruri din viața noastră ne-ar putea împiedica să fim părtași la tot ce ne-a promis Dumnezeu prin Isus?

 

 

Post-ul [luni, 21 decembrie] O nouă existență apare prima dată în Studiu Biblic.