[marți, 10 noiembrie] În duh și în adevăr

 

Unul dintre cele mai frumoase rapoarte din Noul Testament despre modul în care Isus a slujit sufletele zdrobite se găsește în relatarea întâlnirii Sale cu femeia de la fântâna lui Iacov.

 

4. Ce îi spune Isus femeii referitor la închinare?

 

 

Ioan 4:24

„Dumnezeu este Duh, şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

 

Deși ea a încercat să schimbe subiectul, vorbind despre închinare, Isus a folosit tactica ei pentru a ne oferi câteva adevăruri profunde despre închinare și ce implică ea.

 

Adevărata închinare față de Domnul trebuie să fie „în duh”, adică trebuie să izvorască din dragostea noastră pentru Dumnezeu, din experiența de cunoaștere personală a Lui. „Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuți din Duhul Sfânt. Acesta va curăți inima și va înnoi mintea, dându-ne o nouă putere de a-L cunoaște și a-L iubi pe Dumnezeu. Acesta ne va face să ascultăm de bunăvoie de toate cerințele Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ea este rodul lucrării Duhului Sfânt.” – Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”, p. 189

 

În același timp, Domnul dorește o închinare „în adevăr”. Trebuie să avem o cunoaștere corectă despre Dumnezeu, despre cine este El și ce cere de la noi. Cu alte cuvinte, este vorba și despre doctrină. (De exemplu, să știm că ne închinăm unui Dumnezeu care nu îi arde pe oameni în iad o veșnicie!)

 

Putem observa două elemente care țin de închinare: experiența care rezultă din cunoașterea și ascultarea de Dumnezeu și adevărurile obiective care ne-au fost descoperite cu privire la Dumnezeu. Duhul fără adevăr poate duce la un sentimentalism superficial, întemeiat mai mult pe o emoție capricioasă decât pe orice altceva. Iar adevărul fără duh poate duce la un formalism lipsit de viață. Prin urmare, avem nevoie de ambele elemente.

 

Cum ai putea să înveți pe cineva să se închine „în duh și în adevăr”, fără să pună accentul mai mult pe unul sau celălalt dintre aceste aspecte?

 

 

Post-ul [marți, 10 noiembrie] În duh și în adevăr apare prima dată în Studiu Biblic.