[luni, 9 noiembrie] „Să vorbească despre ea copiilor lor”



 

 

Psalmii din Vechiul Testament aveau un rol important în viața religioasă a Israelului antic. Ei erau recitați și cântați, deseori cu acompaniament instrumental, în timpul momentelor de închinare, mai ales ale închinării publice care, în Vechiul Testament, a fost esențială pentru modul în care oamenii se închinau în general. Israel funcționa ca o comunitate și, ca atare, israeliții se închinau împreună.

 

Psalmii sunt, în esență, poezie, versuri pentru cântece. Termenul ebraic pentru Psalmi, Tehillîm, înseamnă „cântări de laudă”. Și, când Îi cântăm laudă lui Dumnezeu, noi ne închinăm Domnului.

 

2. Care este mesajul de bază din versetele de mai jos și cum se potrivește el cu problema educației și a închinării?

 

Psalmii 78:1-17 

„1 Ascultă, poporul meu, învăţăturile mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele! 2 Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi. 3 Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, 4 nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut. 5 El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, 6 ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; 7 pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui. 8 Să nu fie ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu! 9 Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, 10 pentru că n-au ţinut legământul lui Dumnezeu, şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui. 11 Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui, pe care li le arătase. 12 Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni în ţara Egiptului, în câmpia Ţoan. 13 A despărţit marea şi le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. 14 I-a călăuzit ziua cu un nor şi toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. 15 A despicat stânci în pustie şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe. 16 A făcut să ţâşnească izvoare din stânci şi să curgă ape ca nişte râuri. 17 Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustie”.

Există un anumit determinism cu privire la mesajul din Psalmii 78. În versetul 2, Asaf menționează modul în care noi vom vesti înțelepciunea vremurilor străvechi”. În alte traduceri, străvechi este tradus cu „ascuns” (NTR) sau cu „plăcutele adevăruri de demult” (Message). Ideea principală este că, în Israel, educația includea istoria, modul în care Domnul a lucrat cu poporul ales.

 

3. Care erau lecțiile specifice pe care israeliții trebuiau să le predea copiilor lor? Care era scopul suprem al acestui tip de educație?

 

Psalmii 78:6-17

„6 ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; 7 pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui. 8 Să nu fie ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu! 9 Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, 10 pentru că n-au ţinut legământul lui Dumnezeu, şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui. 11 Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui, pe care li le arătase. 12 Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni în ţara Egiptului, în câmpia Ţoan. 13 A despărţit marea şi le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. 14 I-a călăuzit ziua cu un nor şi toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. 15 A despicat stânci în pustie şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe. 16 A făcut să ţâşnească izvoare din stânci şi să curgă ape ca nişte râuri. 17 Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustie”.

 

După cum se observă în text, printre obiectivele educației se numără și acela că fiii și fiicele vor învăța să se încreadă în Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Cum ar putea un text cum este cel din Apocalipsa 14:12 să reflecte aceeași idee pentru noi, astăzi?

 

 

Post-ul [luni, 9 noiembrie] „Să vorbească despre ea copiilor lor” apare prima dată în Studiu Biblic.