[duminică, 2 august] Diferite daruri, unitate în slujire

Te-ai gândit vreodată cât de diferiți unul de altul au fost ucenicii? Contextele sociale, personalitățile, temperamentele și darurile lor au fost foarte diferite. Dar acest lucru nu a constituit o problemă pentru biserică, ci a fost un punct forte. Matei, vameșul, a fost un om precis și punctual. Prin contrast, Petru deseori era pripit la vorbă, fiind înflăcărat și impulsiv. Însă și el avea calități înnăscute de conducător. Ioan era o fire sensibilă, dar și franc. Andrei era un om sociabil, atent la cei din jur și sensibil față de ceilalți. Toma avea o tendință naturală de a cerceta lucrurile pe toate fețele și deseori avea îndoieli. Deși ucenicii aveau daruri și personalități diferite, fiecare dintre ei a fost folosit de Dumnezeu ca să dea o mărturie puternică pentru El.

 

1. Ce descoperim în următoarele pasaje despre nevoia bisericii, ca trup al lui Hristos, de a avea oameni cu daruri diferite?

 

 

1 Corinteni 12:12,13

„12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. 13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh”.

 

1 Corinteni 12:18-22

„18 Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi”. 22 Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă”.

 

Dumnezeu Se bucură să ia oameni din medii diferite, cu talente și abilități diferite și să le împartă daruri în vederea slujirii. Trupul lui Hristos nu este format dintr-un grup omogen, de oameni de același fel. Nici nu este un club de persoane care provin din același mediu și care gândesc la fel. Dimpotrivă, trupul lui Hristos, biserica, este o mișcare dinamică de oameni cu daruri diferite, uniți în dragostea lor pentru Hristos și pentru Scriptură, și care și-au luat angajamentul de a împărtăși lumii dragostea și adevărul Său (Romani 12:4; 1 Corinteni 12:12). Membrii trupului lui Hristos au felurite daruri, însă fiecare este valoros, fiecare este esențial pentru funcționarea sănătoasă a trupului ca întreg. După cum ochii, urechile și nasul au funcții diferite, dar sunt necesare corpului, la fel sunt și darurile (1 Corinteni 12:21,22).

 

Dacă ne gândim cu atenție la corpul uman, chiar și cele mai mici părți ale lui au roluri importante. De exemplu, genele. Ce ar fi dacă nu am avea gene, ceva aparent nesemnificativ? Particulele de praf ne-ar încețoșa vederea, iar consecințele ar putea cauza daune ireparabile. Acel membru al bisericii care pare cel mai „neînsemnat” este o parte esențială a trupului lui Hristos și a fost înzestrat de Duhul Sfânt. Când Îi dedicăm lui Dumnezeu în totalitate darurile pe care le avem, fiecare dintre noi poate avea un impact cu urmări veșnice.

 

Chiar dacă ești foarte talentat, care sunt lucrurile la care nu ești atât de bun ca alții din biserică? Ce ar trebui să te învețe acest lucru?