[marți, 28 iulie] Duhul Sfânt și misiunea noastră

 

 

În cartea Faptele apostolilor vedem că Duhul Sfânt a fost permanent prezent. El a slujit pentru și prin credincioși pe măsură ce ei mărturiseau despre Domnul pe o mulțime de căi. El i-a întărit ca să poată înfrunta încercările și provocările lucrării de a da mărturie într-o cultură ostilă. Duhul Sfânt i-a condus la cei care căutau cu o inimă sinceră, a pregătit inimile oamenilor din orașe întregi înainte ca să fi trecut vreodată credincioșii prin acele locuri. A deschis uși la care ucenicii nici nu au visat vreodată și a dat putere cuvintelor și acțiunilor lor.

 

3. Cum le-a slujit Duhul Sfânt ucenicilor care mărturiseau despre Isus? Ce anume a făcut El în acele situații?

 

Faptele 7:55

„Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu”.

 

Faptele 11:15

„Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei ca şi peste noi la început”.

 

Faptele 15:28,29

„28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29 adică să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.”

 

Lucrarea Duhului Sfânt din primul secol, atât de variată, a fost cu adevărat uimitoare. Experiențele de mai sus sunt doar câteva exemple despre lucrarea Sa. El l-a întărit pe Ștefan ca să dea mărturie despre Domnul Său în ciuda gloatei nemiloase și scăpate de sub control, care îl omora cu pietre. Duhul Sfânt l-a îndrumat în mod miraculos pe Filip către un etiopian cu influență, care căuta adevărul și, astfel, a făcut ca Evanghelia să ajungă pe continentul african. I-a dat o confirmare lui Petru că și credincioșii dintre neamuri au primit darul Duhului Sfânt. Tot Duhul Sfânt a unit biserica când ar fi putut să se dezbine din cauza subiectului circumciziei și a deschis înaintea lui Pavel întregul continent european pentru vestirea Evangheliei.

 

Duhul Sfânt a fost activ în biserica Noului Testament și este activ și astăzi în viața bisericii. El dorește să ne împuternicească, să ne întărească, să ne îndrume, să ne unească și să ne trimită în cea mai importantă misiune în lume – aceea de a-i conduce pe oameni la Isus și la adevărul Său. Să nu uităm că El este la lucru și astăzi, la fel ca pe vremea apostolilor și în biserica primară.

 

Ce putem face zilnic pentru a fi mai deschiși și mai receptivi față de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră?